DOSSIER “VILA”: Svi detalji i dokumenti o istrazi protiv Milorada Dodika!

Žurnal donosi sve dokumente i način na koji se Milorad Dodik uspio domoći elitne vile na Dedinju

Piše: Ljiljana Kovačević

Tužilaštvo BiH je početkom ove sedmice donijelo naredbu o pokretanju istrage protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog nezakonitosti u vezi sa kupovinom vile na Beogradu.

Žurnalu je iz više izvora potvrđeno da je naredba Tužilaštva izdata nakon što je 14. decembra izjavu u Tužilaštvu BiH dao Slobodan Pavlović, vlasnik bijeljinske “Pavlović banke”, preko koje je Milorad Dodik 2007. godine prebacio 750 hiljada evra na račun “Komercijalne banke” u Beogradu, koja je bila vlasnik vile na Dedinju.

Pavlović se samoinicijativno pojavio u Tužilaštvu BiH da da izjavu o ovom slučaju, ali mu je rečeno da će dobiti poziv za saslušanje, što se i desilo za par dana. On je zvanično saslušan 14. decembra.

Iz Tužilaštva BiH nisu željeli potvrditi ni demantovati sprovođenje istrage protiv Dodika, navodeći da ne žele da komentarišu medijske napise o tome.

BANKARI VRAĆAJU KREDIT

Izvori Žurnala, međutim, navode da je Tužilaštvo BiH izdalo naredbu o sprovođenju istrage protiv Dodika i još nekoliko osoba umješanih u aferu kupovine vile na Dedinju. Dodik je prvoosumnjičeni u tom slučaju.

Dodik je 14. maja 2007. godine preko “Pavlović banke” prebacio 750 hiljada evra na račun “Komercijalne banke” u Beogradu, koja je i bila vlasnik vile na Dedinju.

On je tvrdio da je podigao kredit kod “Pavlović banke” kako bi platio vilu, ali se naknadno ispostavilo da je kredit uzeo tek godinu kasnije, 27. juna 2008. godine, kada je kredit i odobren.

Istraga o aferi “Vila” otvorena je prošlog mjeseca kada je Srpska demokratska stranka podnijela krivičnu prijavu protiv Dodika i, kako je navedeno, organizovane grupe, zbog više krivičnih djela kojima je “Pavlović banka” Dodiku platila kupovinu vile u Beogradu.

Osim Dodika, krivična prijava je podnesena i protiv vlasnika “Pavlović Internacional banke” Slobodana Pavlovića, zatim Radomira Jovanovića, direktora banke, Petra Lazovića, bivšeg direktora Slobomira, Blaga Blagojevića, članova Nadzornog odbora Pavlović banke Mile Pavlović i Milovana Erića, kao i direktorice Agencije za bankarstvo RS-a Slavice Injac.

“Postoje osnove sumnje da su ove osobe, koristeći svoj uticaj, javnu funkciju i značajna novčana sredstva izvršili navedena krivična djela tako što su Miloradu Dodiku kada je on bio predsjednik Vlade RS u 2008. godini omogućili prijem novčanih sredstava od 1.468.373,00 KM po osnovu navodnog kredita, kao i da su za račun Milorada Dodika ovaj navodni kredit otplaćivali u zamjenu za određene protivusluge”, navodi se u prijavi SDS-a.

Prema prijavi SDS-a, postoji sumnja da je “Pavlović banka”, ne samo navodno dala kredit Miloradu Dodiku, već da je Radomir Jovanović, osoba povezana sa Slobodanom Pavlovićem, otplaćivala ovaj kredit za Milorada Dodika.
SDS je na svojoj internet stranici objavio i dokumentaciju koja potkrepljuje navode iz prijave.

TOK PREVARE

Hodogram kojim je Dodik platio vilu na Dedinju izgledao je ovako.

Milorad Dodik je sa svog računa u Pavlović Banci 14. maja 2007. godine prebacio 750 hiljada evra na svoj račun u “Komercijalnoj banci” Beograd.

To dokazuje i ugovor o kupoprodaji i nalog za izvršenje doznake u inostranstvu, koji su sklopljeni –  prvi  16. maja 2007. godine, i drugi dva dana ranije, 14. maja 2007. godine. Nakon prebacivanja sredstava beogradskoj “Komercijalnoj banci”, koja je prodavala nekretninu, Dodik se uknjižio kao vlasnik vile bez ikakvih tereta.

Prema dokumentima “Pavlović banke” pod nazivom – Prijedlog Centralnom kreditnom odboru od 18. juna 2008. godine, koji je potpisala službenica Ljiljane Garić i prijedloga Odluke br. IV-3192 od 27. juna 2008. godine, koje je potpisao direktor Petar Lazić, sredstva u iznosu od 750 hiljada evra na računu Milorada Dodika kod te banke na dan 14. maja 2007. godine navodno vode porijeklo iz kredita u iznosu od 1.468.373 KM (700 hiljada evra). Prema ugovoru, kako se navodi u dokumentaciji, depozit za taj kredit bio je u istom iznosu, što je samo po sebi nelogično, jer se postavlja pitanje zašto je onda Dodik uopšte uzimao kredit kod “Pavlović banke”.

Prema dokumentima banke, u junu 2008. godine Pavlović banka ulazi u proceduru izmjene uslova pomenutog kredita iz 2007. godine tako što mijenja period otplate, izmjene kamatne stope i promjene sredstava obezbjeđenja.

Odlukom Kreditnog odbora Pavlović banke IV-5-3154 od 25.juna 2008. godine, koju je potpisao predsjednik Kreditnog odbora Petar Lazić, odobrena je izmjena uslova kredita Miloradu Dodiku iz 2007. godine tako da se kao instrument vraćanja kredita uspostavlja depozit u iznosu od 489.457,66 KM, hipoteka na predmetnoj nekretnini i vlastita mjenica Milorada Dodika.

Odlukom br. I-2-3216/08 od 27. juna 2008. godine Nadzorni odbor Pavlović banke je odobrio dugoročni kredit Miloradu Dodiku u iznosu od 1.468.373,00 KM (pretpostavka je da se ovo odnosi na odobrenje izmjene kredita iz 2007. godine ukoliko je i postojao kredit iz 2007. godine). Ovu odluku je potpisao Slobodan Pavlović.

Među dokazima je i ugovor o kreditu koji je Dodik potpisao sa Pavlović bankom 27. juna 2008. godine. U cilju realizacije ovog kredita, Pavlović banka je prenijela sredstva u korist računa Milorada Dodika opštim nalogom za prenos dana 26. juna 2008. godine u iznosu od 1.468.373 KM. Međutim, Centralni kreditni odbor svojom odlukom predlaže izmjenu kredita tako što navodi je taj novac navodno plasiran u 2007. godini.

FIKTIVAN PRAVNI POSAO

Prema krivičnoj prijavi, nije postojao osnov za ovakav prenos sredstava, jer bi to značilo da se iznos kredita od 1.468.373 KM dva puta uplaćuje Miloradu Dodiku, a u slučaju refinansiranja, kreditom iz 2008. godine bi se samo izmjenila kamata, rok otplate i obezbjeđenja, dakle ne bi postojala obaveza plasiranja kredita od strane “Pavlović banke”.

Dalje se navodi da je potrebno utvrditi da li je uopšte i zaključen ugovor o kreditu od 14. maja 2007. godine ili je riječ o fiktivnom pravnom poslu.

Kao sredstvo obezbjeđenja Ugovora o kreditu od 27. juna 2008. godine, bilo je predviđeno da Milorad Dodik preda banci namjenski depozit od 490.000KM. Međutim, prema prijavi, Slobodan Pavlović, predsjednik Nadzornog odbora banke, 26. avgusta.2008. godine zaključuje sa bankom Ugovor o oročenom namjenskom depozitu kojim se on kao deponent obavezuje da će položiti taj iznos (490.000 KM), kao osiguranje ugovora o kreditu koji je uzeo Dodik.

Pored ovog, Milorad Dodik je dao ovlašćenje Blagi Blagojeviću, koji je bio direktor Pavlović banke, za zastupanje pred IV Opštinskim sudom u Beogradu u cilju ustanovljenja hipoteke na kupljenu vilu. Sporno je to zbog čega je Milorad Dodik dao punomoć za ovako bitan posao osobi povezanoj sa “Pavlović bankom”, a ne svom advokatu ili članu porodice.

U krivičnoj prijavi je naveden i plan otplate kredita, prema kojem je do juna 2010. godine mjesečna mjesečna rata iznosila 18.983,39 KM, kao i uplatnice koje je uplaćivao Radomir Jovanović .

Postoji sumnja da je Pavlović banka, ne samo navodno dala kredit Miloradu Dodiku, već i da je osoba, koja je povezano sa Slobodanom Pavlovićem, Radomir Jovanović otplaćivala ovaj kredit za Milorada Dodika.

Pretpostavka je da je kredit iz 2007. godine fiktivan posao, da je Milorad Dodik iz sopstvenih sredstava isplatio iznos od 750.000 evra za kupovinu nekretnine u Beogradu, i to bez upisa bilo kakvih tereta na nekretnini, a da bi nakon toga u cilju prikrivanja porijekla novca, pritiska medija, kao i određenih protivčinidbi za ostale članove organizovane grupe, uzeo kredit u junu 2008. godine od Pavlović banke u iznosu od 1.468.373,00 KM, navodi se u prijavi.

Taj novac, ističe se, nije koristio za kupovinu vile u Beogradu (s obzirom da je ista u tom trenutku već stečena), već da ga je zadržao za sebe.

Zanimljivo je da je Slobodan Pavlović u ovom periodu kupio zgradu u Banjaluci, u ulici Kralja Petra I Karađorđevića  br.74, gdje se trenutno nalazi filijala “Pavlović banke”, po znatno nižoj cijeni od tržišne cijene.

SDS još smatra da je Agencija za bankarstvo RS, odnosno direktorka Slavica Injac, u ovom slučaju propustila da preduzme mjere obaveznog nadzora i kontrole, kao i činjenicu da je ista nesumnjivo znala za sve gore opisane radnje.

Nakon što je procurila vijest da je otvorena istraga protiv Dodika, o ovoj aferi svakodnevno izlaze novi detalji. Pojedini beogradski mediji su objavili da Slobodan Pavlović jeste plaćao rate za kredit za Milorada Dodika, te da će potanko morati da objasni sa kojeg računa ili kartice je to činio i na koji način.

POTOP VODENOG GRADA

Istraga bi trebalo da otkrije i da li je Slobodanu Pavloviću kao kontrauslugu za plaćanje vile na Dedinju, IRB RS dala kredit od pet miliona KM njegovoj firmi “Aqua city”, za izgradnju vodenog grada.

Interesantno je da prva tranša od 2,635 miliona KM nikada nije iz “Bobar banke” isplaćena firmi “Aqua city”, već je to učinjeno samo fiktivno.

Okružno tužilaštvo u Bijeljini podiglo je optužnicu protiv Blage Blagojevića, direktora firme “Aqua city”, koja je potvrđena od Osnovnog suda u Bijeljini 15. maja 2015., zbog sumnje da je počinio krivično djelo “obmana pri dobijanju kredita ili druge pogodnosti”.

Aqua city” vraća rate kredita, ali one ne idu u IRB RS, već drugim povjeriocima Bobar banke.

Za davanje ovog kredita i malverzacije tim novcem, krivično bi trebali da odgovaraju Snežana Vujnić, direktorica IRB RS i uposlenik te institucije Predrag Stanković, koji su svjesno propustili da raskinu Ugovor o kreditu, iako su imali sve dokaze da se nenamjenski troši i da nisu ispunjeni uslovi na koje se kreditirani obavezao.

Prema ugovoru, Pavlovićeva firma je trebalo da zaposli ukupno 85 novih radnika (prve godine 63, druge 22), ali su uposlili svega tri.

Dodik je u nekoliko navrata demantovao optužbe SDS u vezi sa kupovinom vile, tvrdeći da je sve bilo regularno. Agencija za istrage i zaštitu BiH (Sipa) je 18. novembra iz “Pavlović banke” odnijela određenu dokumentaciju u vezi sa ovim slučajem.

Pavlovićev pravni zastupnik advokat Duško Tomić, koji je dva puta prisustvovao razgovoru tužilaca i njegovog klijenta, ne želi da govori za medije. Upitan da odgovori šta je rekao Pavlović o spornom kreditu Dodiku, Tomić je samo kratko dodao da Dodik vratio te pare Pavloviću, ne želeći da precizira ni kad ni kako ni na koji način.

Tužioci Tužilaštva BiH su od Slobodana Pavlovića , vlasnika “Pavlović banke”, tražili dokumentaciju o poslovanju te banke tokom 2007. godine , koja nije u banci, a u obavezi su da je čuvaju do 2017. godine.

Kakav će biti epilog ove afere?

Poslanik SDS u parlamentu BiH Aleksandra Pandrurević tvrdi da kada bi BiH bila pravna država, u kojoj je pravosuđe nezavisno, Tužilaštvo BiH bi istrajalo do kraja i završilo posao.

“Pošto ovo nije pravna država i pošto ovo nije zemlja u kojoj političke partije, u ovom slučaju SNSD, imaju značajan uticaj na pravosuđe putem Visokog sudskog tužilačkog savjeta, ja ništa ne vjerujem”, rekla je Pandurević za Žurnal.

Ona je podsjetila na izjavu Glavnog tužioca RS Mahmuta Švrake, koji je svojevremeno rekao da ne postoji politička volja za procesuiranje organizovanog kriminala, čime je jasno priznao uticaj na pravosuđe.

Pandurević je podsjetila da ni nakon godinu dana poslije spektakularnih hapšenja nema optužnice u slučaju “Pandora”, navodeći da je to tako, jer tragovi ove afere “vode do nekih političara”. Afera “Vila”, dodala je Pandurević, nije otkrila ništa što do sada nije bilo poznato.

“Oduvijek smo znali da imovina Milorad Dodika i ljudi oko njega ne proističe iz redovnih primanja koja prijavljuju, da je stečena na neki nelegalan način, samo što je to obično vrlo teško dokazivo. Mi smo ovaj put došli do dokaza i podnijeli krivičnu prijavu”, zaključila je Aleksandra Pandurević.

(zurnal.info)

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close