Doneseno 117 propisa o hrani kojim se preuzimaju standardi EU

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH u proteklom periodu doneseno je i objavljeno 117 propisa o hrani, kojima se preuzimaju standardi Evropske unije zasnovani na najnovijim naučnim saznanjima.

Ova agencija povodom 15. marta, Svjetskog dana potrošača, podsjeća da je zaštita zdravlja i interesa potrošača primarni cilj svih njihovih aktivnosti.

U saopštenju se navodi da je jedna od najznačajnijih aktivnosti Agencije uspostavljanje pravnog osnova za zaštitu zdravlja i interesa potrošača u saradnji sa nadležnim institucijama BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH.

Agencija, kao kontakt tačka međunarodnih sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima u BiH kontinuirano i blagovremeno preduzima mjere otklanjanja ili minimizovanja rizika porijeklom iz hrane u slučaju zaprimljenih informacija o zdravstveno neispravnoj hrani na tržištu BiH.

Dalje se navodi da Agencija, u saradnji sa nadležnim institucijama BiH, entiteta i Brčko distrikta, redovno vrši procjenu rizika, te daje odgovarajuće preporuke u cilju zaštite zdravlja potrošača.

Iz ove agencije naglašaju da su subjekti u poslovanju sa hranom, shodno odredbama Zakona o hrani, primarno odgovorni za obezbjeđivanje zdravstvene ispravnosti hrane, a potrošačima u cilju zaštite zdravlja preporučuje da se pri pripremi, rukovanju i čuvanju hrane pridržavaju preporuka nadležnih institucija, te da obrate pažnju na sadržaj deklaracije i organoleptička svojstva proizvoda.

www.magazinplus.eu – SRNA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close