Dom zdravlja: Raspodjela pacijenata u ambulantama porodične medicine

U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Sl. Novine FBiH“ broj 46/10) i Naredbe o ispunjavanju osnovnih uvjete za priznavanje porodične medicine izdate od strane Ministarstva zdravstva Ze-do Kantona, obavještavamo stanovnike općine Visoko da u postupku ostvarivanja prava iz oblasti zdravstvene zaštite u službi porodične medicine JU “Dom zdravlja” Visoko u koju ste raspoređeni po teritorijalnom principu, potrebno je pridržavati se:

Sistem zakazivanja pacijenata na pregled je jedan od najvažnijih uslova za dobru organizaciju rada jer na taj način može da se planira potrebno vrijeme za pacijente, što poboljšava kvalitet pružanja zdravstvene usluge, a to nam je prevashodni cilj.
Vaš termin ljekaru možete zakazati ličnim dolaskom u ambulantu, preko posrednika (supružnik, rođak, komšija, socijalni radnik) ili na broj telefona ambulante porodične medicine.
Sva hitna stanja javljaju se kod porodičnog ljekara bez najave, odnosno kod ljekara, koji je zamjena za Vašeg ljekara porodične medicine ili u hitnu medicinsku pomoć.
I u drugim slučajevima u vrijeme odsustva Vašeg porodičnog ljekara javljate se ljekaru koji zamjenjuje Vašeg porodičnog ljekara.
Vaš ljekar je dužan u slučaju planiranog odsustva da Vam pripremi svu medicinsku terapiju i dijagnostiku a na osnovu medicinske evidencije, u vrijeme odsustva.
Tim porodične medicine je obavezan da radi preventivno-promotivnu aktivnost zdravstvene zaštite u kućnim uslovima a na osnovu medicinske dokumentacije i stručnog mišljenja ljekara porodične medicine

Napomena:

Obavijest o rasporedu pacijenata u ambulantama porodične medicine nalazi se na svakoj ordinaciji sa brojevima telefona, takođe na obavijesti se nalazi i ime ljekara i medicinskog osoblja koje mijenja Vašeg ljekara porodične medicine u slučaju odsustva.

www.magazinplus.eu – Dom zdravlja Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close