Doc.dr Amir Ganić (A-SDA): Masa đačke torbe ne smije prelaziti 10 % tjelesne težine učenika

KO A-SDA ZE-DO KANTONA

KLUB POSLANIKA A-SDA ZDK

 

Predmet: Poslaničko pitanje Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Poštovani, molim da se očitujete da li su na bilo koji način postavljeni okviri – restrikcije za masu (sadržaja) učeničkih torbi, posebno za učenike nižih razreda osnovnih škola i ukoliko nisu, šta će resorno Ministarstvo poduzeti po tom pitanju.

 

Obrazloženje

Nerijetko smo skloni kazati (što je sasvim utemeljeno i očigledno) da naši osnovci, a posebno učenici nižih razreda osnovnih škola, imaju realan problem sa pretjeranom masom svojih đakih torbi. Ovaj problem, sam po sebi se nameće kao ozbiljan, obzirom da se radi o uzrastu djece koja su u počecima svog biološkog razvoja i sigurno je da pretjerano opterečenje na njihovim slabašnim leđima, može imati ozbiljne reperkusije za njihov dalji tjelesni razvoj. Analizirajući važeće zakonodavstvo, nisam uspio pronaći bilo kakvo uporište u postojećoj zakonskoj legislativi koja bi trebala da animira ovu problematiku. Imajući u vidu prethodno navedeno, nažalost, implicira zaključak da se ovom problemu do sada nije pridavala apsolutno nikakva važnost. U pokušaju da dođem do bilo kakvog parametra koji na bilo koji način definiše pomenuti problem, došao sam do podatka da je Svjetska Zdravstvena Organizacija (WHO) propisala normativ, da masa đačke torbe ne smije prelaziti 10 % tjelesne težine učenika.

U tom svjetlu, apsolutno je neophodno da se promtno reaguje na način da se problem prije svega shvati jako ozbiljno, te da se podatak koji propisuje WHO ugradi u zakonsku regulativu koja uređuje ovu oblast.

 

 

Podnosilac poslaničkog pitanja:

Doc.dr Amir Ganić

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close