Visoko

Dnevni red 41. sjednice Općinskog vijeća Visoko

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 41. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati:

29.07.2016. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 15 sati,

sa slijedećim:      

 

D N E V N I M   R E D O M


1. Izvod iz zapisnika sa 40. i I Tematske sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Prijedlozi Odluka o dodjeli priznanja općine Visoko za 2016. godinu

IZVJESTILAC: Mirza Omanović, predsjednik Komisije za odlikovanja, javna priznanja i

obilježavanje historijskih događaja i ličnosti

3. Prijedlog Odluke o usvajanju Urbanističkog plana za urbano područje Visoko za period 2016-2034. godina

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

4. Prijedlog Odluke o provođenju Urbanističkog plana za urbano područje Visoko za period 2016-2034. godina

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti na dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa – kvarcnog pijeska na prošireni dio lokaliteta “Paljke”, općina Visoko

IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef Odsjeka za privredu

6. Informacija o realizaciji Zaključaka Općinskog vijeća za period april – juni 2016. godine

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

7. Vijećnička pitanja i inicijative

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close