KnjigeKultura

Đuro Benić: Islamska ekonomska misao u srednjem vijeku

ISLAMSKA EKONOMSKA MISAO U SREDNJEM VIJEKU


U radu se istražuju i analiziraju doprinosi ekonomskoj misli čuvenih
islamskih mislilaca u razdoblju od osmog do četrnaestog stoljeća. Iako u analiziranim djelima islamskih mislilaca nema sustavne ekonomske misli niti izgrađenog općeg sustava ekonomske analize, u njima postoje značajni doprinosi povijesti ekonomske misli. Posebice su istraženi i analizirani: doprinosi Abu Jusufa na području oporezivanja i javne potrošnje; Al-Farabijev koncept hijerarhijskog idealnog društva; doprinosi Ibn Sine Avicene na područjima koncepta podjele rada, udruživanja, ustroja države i javnih dobara;
Al-Gazalijeva razmatranja funkcije blagostanja, razmjene i razvoja
tržišta, proizvodne djelatnosti, novca i uloge države, te javnih financij; teorija Ibn Rušda Averroesa o standardima vrijednosti, funkcijama novca, uvjetima učinkovite razmjene i likvidnosti; doprinosi Ibn Taimije na područjima potražnje, ponude i djelovanja tržišnog mehanizma, te mogućnosti državne intervencije i reguliranja u gospodarstvu.

PDF: DOKUMENT

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close