Direktorica vrtića, Suada Mlačo, o Programu za predškolce

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, uradilo je plan za implementaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu. Nakon nekoliko godina eksperimentalnog rada, Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu je konačno zaživio. O tome koliko je ovo dobar Program za predškolce i šta on podrazumijeva, razgovarali smo sa direktoricom Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, gospođom Suadom Mlačo.

“Plan podrazumijeva obuhvat sve djece, koja će 01. marta imati 5 i po godina, odnosno koja će u septembru krenuti u prvi razred. Djeca koja će ići u školu “Safet-beg Bašagić” i “Kulin ban” ovaj Program će realizovati u vrtiću, u novim prostorijama Centra za rani rast i razvoj. Zbog velikog broja djece morat ćemo raditi u tri termina, a u dva ciklusa. Sam projekat sa realizacijom počinje 11. marta i traje dva i po mjeseca, odnosno 10 sedmica. Po završteku ovog ciklusa krećemo sa novim ciklusom kako bismo uspjeli obuhvaiti svu djecu do polaska u školu. Pored ove dvije grupe djece, sa kojom ćemo raditi u vrtiću, radit ćemo na Bucima, Goduši, Radovlju, Donjem Moštru, Velikom Čajnu, Dobrinju i svim drugim osnovnim školama na području općine Visoko. Molim roditelje da ozbiljno shvate Program, jer je obavezan i besplatan”, kazala je gospođa Mlačo.

Program u cjelosti finansira Minstarsrvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

“Ministartstvo obrazovanja će platiti rad odgajatelja, didaktiku i sve ono što će djeca korisiti u ta dva i po mjeseca. Insistira se na nezaposlenim mladim ljdima, na profesorima predškolskog i profesorima razredne nastave. Nakon što djeca prođu ovaj Program dobit će diplomu, odnosno uvjerenje verifikovano od Ministarstva obrazovanja, koje će predati pri upisu u školu. Pored uvjerenja, odgajatelji će voditi evolucione liste, sa svojim mišljenjem o postignućima djeteta, tako da će i pedagozima u školama biti lakše kada budu formirali odjeljenja, ali i sami roditelji će znati da li je njihovo dijete zrelo za polazak u školu. Napomenula bih još jednom da je Program besplatan, ljekarsko uvjerenje je također besplatno, rodni list koji predaju pri upisu može biti kopija, ne mora biti ovjeren, tako da na mnoge načine pokušavamo olakšati roditeljima upis njihovog djeteta u ovaj Program, a rezultati će se vidjeti tek u septembru”, ističe Mlačo.

Upis djece je u toku i trajat će do 04. marta, a plan upisa istaknut je na oglasnoj ploći vrtića, oglasnim pločima svih osnovnih i područnih škola na području općine Visoko, te na oglasnim pločama mjesnih zajednica. 06. marta na pomenutim oglasnim ploćama bit će postavljeni spiskovi sa podacima o grupama i terminima pohađanja ovog Programa.

radioq.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close