DEP: BiH u 2012. ostvarila negativni rast od 0,5%

BiH ekonomija u 2012. vjerovatno ostvarila blag negativan realni rast od približno 0,5%, navodi se u analizi Direkcije za ekonomsko planiranje BiH na bazi nepotpunih podataka za četvrti kvartal prošle godine.
Pad ekonomije se manifestovao kroz realni pad domaće tražnje i izvoza i to uprkos realnom smanjenju vanjskotrgovinskog deficita roba od 4,4%. Do pada domaće tražnje je prije svega došlo u domenu privatne potrošnje i investicija i to uglavnom kao posljedica tri godine negativnih trendova zaposlenosti i realnih plata, realnog smanjenja novčanih priliva građana iz inostranstva i sl.
U isto vrijeme, javna potrošnja i investicije takođe vjerovatno bilježe realni pad (ili stagnaciju) obzirom na složenu fiskalnu poziciju u 20122. Pad domaće tražnje je rezultirao realnim padom robnog uvoza od
4,7%. Ne zanemarujući značaj slabe izvozne tražnje u 2012, problemi u proizvodnji električne energije uzrokovani čestim remontima i nepovoljnom hidrološkom situacijom su (kroz pad vrijednosti izvoza energetskih dobara od 38%) bili daleko najvažniji uzrok realnog pada robnog izvoza od 5%.
Nekoliko dostupnih indikatora snažno upućuju na gore navedene zaključke o ukupnom kretanju
ekonomije u 2012. godini. Negativan realni rast uvoza dobara široke potrošnje od preko 1%, te realni pad domaće proizvodnje od preko 3% ukazuju na smanjenje finalne potrošnje. U isto vrijeme,
nominalni pad uvoza kapitalnih dobara od 3,6% (uz još veći realni pad), te smanjenje vrijednosti izvršenih građevinskih radova od preko 3% ukazuju na pad kapitalnih investicija. Konačno, industrijska proizvodnja koja ima centralnu ulogu u ukupnim ekonomskim kretanjima takođe bilježi značajan pad od 5,2% na kraju 2012. godine, navodi se u analizi.

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close