BiHPolitika

Denis Zvizdić: Prioritetni cilj BiH je Evropska unija

Prioritetni cilj Bosne i Hercegovine je Evropska unija, poručio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić tokom obraćanja na današnjoj konferenciji “Zvono za promjene“.

Zvizdić je naveo da ugovor o Evropskoj uniji jasno utvrđuje da samo zemlje koje poštuju i promovišu načela ljudskog dostojanstva, slobode, jednakosti i vladavine prava mogu postati dio ove moderne porodice demokratskih zemlja.

“Na tom putu moramo uložiti zajedničke napore kako bismo uspostavili snažan pravni i institucionalni okvir za efikasnu implementaciju evropskih standarda. U tom smislu Vijeće ministara BiH i organizacije civilnog društva nisu i ne trebaju biti strane, nego partneri u procesu evropskih integracija. Samo afirmisano građansko društvo u kojem organizacije civilnog društva – a što su po definiciji sve nevladine, neprofitne strukture u koje se građani organizuju u cilju ostvarivanja zajedničkih ciljeva – i institucije države sarađuju, može unaprijediti participativnu demokratiju i tako poboljšati zakonski i administrativni ambijent za razvoj i napredak zemlje”, rekao je Zvizdić.

Imajući tu činjenicu u vidu, istakao je Zvizdić, Vijeće ministara je već uložilo napore da se unaprijedi započeti proces izgradnje institucionalnog i pravnog okvira za razvoj konzistentnog i funkcionalnog dijaloga sa civilnim društvom.

Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinog sektora u BiH iz 2007. godine postigao je određene rezultate – ojačala je saradnja između vlasti i organizacija civilnog društva, javne konsultacije postale su obavezni dio procesa izrade pravnih propisa, djelomično je unaprijeđen i pravni okvir i praksa javnog finansiranja programa i projekata nevladinih organizacija.

“Ipak, ovaj proces može i treba biti puno dinamičniji. On treba rezultirati efikasnijim mehanizmima koji će u konačnici poboljšati ambijent za saradnju civilnog društva s javnim institucijama. S tim u vezi, Vijeće ministara se jasno opredijelilo za nastavak započetih aktivnosti na donošenju novog, revidiranog Sporazuma o saradnji Vijeća ministara BiH i civilnog društva u BiH. Revidirani Sporazum bi na najbolji način, na nivou nadležnosti države Bosne i Hercegovine, trebao ponuditi rješenje za uspostavu optimanog modela institucionalnog mehanizma za saradnju Vijeća ministara i civilnog društva u okviru kojeg bi se civilno društvo pojavilo kao istinski partner i stručni savjetodavac Vijeću ministara BiH. U skorom periodu očekujemo da predstavnici Vijeća ministara te stalnih tijela Vijeća ministara BiH odnosno Direkcije za evropske integracije i Ureda koordinatora za reformu javne uprave u okviru Radne grupe, na nivou ustavnih i zakonskih nadležnosti države Bosne i Hercegovine, poduzmu konkretne aktivnosti na reviziji Sporazuma. Ovdje očekujemo i konstruktivne prijedloge predstavnika nevladinih organizacija i implementatora programa i projekata usmjerenih na razvoj dijaloga i saradnje države i civilnog društva u BiH”, rekao je Zvizdić.

Pozvao je zainteresovane organizacije civilnog društva da se na partnerski način, organizirano i koordinirano uključe u proces kreiranja, provođenja, monitoringa i evaluacije pravnih propisa i instrumenata javnih politika te da kao korektiv djeluju na Vijeće ministara BiH kako bismo zajednički postali istinsko društvo boljih vrijednosti i jednakih šansi za sve naše građane.

(FENA)

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close