Dan Ašure – Jevmu Ašura, petak, 23. oktobar 2015.

Deseti dan mjeseca muharrema naziva se Danom Ašure. Prema predanjima u ovom je danu nakon potopa pristala lađa Božijeg poslanika Nuha, neka je mir i spas Božiji na njega. Preporuka Božijeg poslanika Muhammeda, neka je mir i spas Božiji na njega, je da se posti 9. i 10. muharem, ili 10. i 11. dan ovoga mjeseca. Na ovaj dan se spravlja i posebno jelo ašura (na arapskom deset). Spravlja se tako da se stavi više vrsta voća i povrća i tako napravi smjesa kao znak sjećanja na Nuha, neka je spas i mir Božiji na njega, koji je, po predanjima, u svoju lađu ukrcao po par od svega živoga.

rijaset.ba

Prema predaji koja se prenosi od Ibn Abbasa, r.a. a kojeg šejh Abdulkader el-Gejlani bilježi  u svom djelu „El-Gun-je”, nekoliko značajnih događaja se desilo Božijim Poslanicima na ovaj dan. Evo nekih od tih događaja:

-Musa a.s  je uspio, sa Izraelićanima,  prebaciti se preko Crvenog mora na Sinajsko poluostrvo i spasiti svoj narod od Faraonovog zuluma,

 

-Nuh a.s   se sa vjernicima iskrcao na planinu Džudijj i tako se spasio od potopa,

-Junusa a.s  je izbacio kit iz svojih čeljusti na obalu mora,

 

-Allah, dž.š. je stvorio Adema a.s. i oprostio mu grijeh počinjen u Džennetu,

-Trgovačka karavana putujući za Egipat izvadila je Jusufa a.s  iz bunara u koji su ga bacila braća iz zavidnosti,

 

-Isa a.s je rođen  i podignut sa ovog svijeta,

 

-Ibrahim a.s. je toga dana  spašen (od vatre u koju je bačen) takođe  na taj dan mu je poklonjen ovan za kurban u zamjenu za sina mu Ismaila,

 

-Ocu Jusufa a.s, Jakubu a.s,  povraćen je vid, izgubljen u plaču za sinom Jusufom,

 

-Ejjubu a.s je vraćeno  zdravlje poslije dugogodišnje bolesti,

 

-Sulejman a.s je  preuzeo vladavinu nad Izraelićanima…

 

Većinu ovih predaja navodi Taberani u svom “Kebiru”, i po mnogima su ili veoma slabe ili čak izmišljene i krivotvorene.

 

Nuh, a.s., je, prema nekim predajama, taj dan jeo sa svojim ashabima ono što se na brodu moglo sabrati, mrvice hrane zametnute po brodskim palubama. Eto to im bijaše njihov obrok, njihov iftar toga dana a tradicija spremanja tog jela, kod nas poznata kao hašure, osta do danas. I drugi Allahovi vjerovjesnici kroz hiljade godina imadoše svoje Ašure i svoje hašure. Svakome njihova hašura bijaše kako na jeziku gorka tako u srcu slasna. I Musa pejgamber svoju hašuru sa svojim narodom jeo je toga dana, beskvasni hljeb i gorke trave, na dan kada mu je život visio o koncu, kada se i njemu kao i drugim pejgamberima taj dan vagalo između života i smrti. Hazreti Isaova hašura bila je njegova „Posljednja večera“, njegov zadnji iftar prije nego ga Allah uzdiže na Nebo.

 

Izvor: medzlis-konjic

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close