„Damar omladine“: Poziv za trenera psiho radionica – Izgradnja kapaciteta ličnosti

Udruženje „Damar omladine“ u augustu mjesecu će održati četiri psiho radionice sa mladima na području općine Visoko sa naglaskom na izgradnju kapaciteta ličnosti i empatsko djelovanje u stresnim situacijama.

Ovim putem pozivamo mlade psihologe da dostave svoje koncept papire, na datu temu, na mail udruženja koji glasi: damaromladine@gmail.com sa naznakom „Za trenera psiho radionica“.

Osim koncept papira potrebno je dostaviti CV kojim dokazuje relevantno iskustvo na održavanju predhodnih radionica kao i rezultate iste.

Također je potrebno dostaviti iznos koji treneri potražuju za održavanje četiri radionice, ne duže od 90 minuta po radionici, na temu izgradnje kapaciteta ličnosti i empatsko djelovanje u stresnim situacijama.

Razmatrani će biti oni kocepti koji su u skladu sa pozivom kao i koncepti čiji su kreatori mladi ljudi.

Rok za prijavu je 01.08.2014. godine do 10:00h.

Psiho radionice se održavaju u sklopu projekta „Hoću stvarnost“ koji je finansijski, u cjelosti, podržan od strane World Visiona, ureda u Zenici.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close