Dalibor Misirača: Što ne prepišemo od ‘Balkanske unije kriminalaca’

BiH ozbiljno zaostaje za  modernim kretanjima u svijetu pa što god da započnete možete biti prvi-što je jedna od prednosti, kaže Dalibor Misirača, profesor na Edukacijskom fakultetu, Univerziteta u Travniku. On ističe važnost teritorijalne kohezije.

Napominje da u normalnim sustavima ekonomija kreira politiku, a kod nas je to, kaže, obrnuto. “Vjerujem da će poslovni ljudi u dogledno vrijeme doći na ideju o formiranju zajedničke unije. Izvjesno je  da će se to dogoditi, da vas ne zanima tko je tko nego da stvarate nove vrijednosti.  Ljudi će se integrirati. Kriminalni mlije to radi već godinama. Što ne prepišemo od njih. ‘Balkanska unija kriminalaca’ odlično surađuje, jedni drugima čuvaju leđa, a u biznisu, privredi ne može jer politika nalaže harmoniju nerada”, kaže Misirača.

Navodi da je ono što je u modernim sustavima vrijednosti prevaziđeno kod nas je još inovativno. Smatra da je bitno skrenuti pozornost na bogatstvo udruživanja tj. integracije regije sa aspekta određenih interesnih smijerova da bi se moglo u sustavu vrijednosti doći do bržeg postizanja ciljeva. “Može se reći da je cilj toga slobodno udruživanje radi boljeg prodora na druga tržišta’‘, navodi naš sugovornik.

Kaže da je tu imamo modalitet integracije, stvaranje jedinstvenog tržišta i treća dobra stvar je spoj dvije prve osobine a to je da nam nije ništa drugo nije bitno osim profita. To također može značiti, navodi, da će određene branše nastupati zajedno na novim tržištima Smatra da ako želimo da stvorimo nešto moramo da imamo kontinuitet i da poštujemo instituciju vremena. Ako krenemo na pravim osnovama i istinskom strategijama možemo da kreiramo ambijent kakav želimo.

“Što se tiče regije ekonomiju ne ni trebala zanimati pripadnost, nacionalna ni vjerska, nego samo aspekt profita. Poduzetan čovjek ne postavlja pitanje gdje se nešto proizvode nego kavog je kvaliteta i kako da dođe do konzumenta”, kaže Misirača te podsjeća na osnovno pravilo menadžmenta je da je onaj koji je uspio nema potrebe da objašnjava kako, a onaj koji nije tisuću i jedno objašnjenje neće ga opravdati.

D.K. – ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close