Da li je Razvojna banka špijunska organizacija?

Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH (OSA) i Agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), u ime osam ministara iz Vlade FBIH obratio se advokat Ahmed Žilić tražeći da preispitaju optužbe na račun Razvojne banke koje je iznio direktor Ramiz Džaferović da je Razvojna banka “špijunska organizacija”.

Ko su špijuni?

– Neovisno što se politička kriza u institucijama vlasti FBiH (Vlada FBiH) reflektira i na rad organa Razvojne banke, zabrinjavajuće je što ove teške optužbe dolaze od predsjednika uprave banke, koji je nakon šest godina svog mandata najupućeniji u sve tajne njenog funkcioniranja, a pritom i odgovoran za zakonitost njenog poslovanja, navodi se u Žilićevom pismu upućenom sigurnosnim agencijama u BiH u ime ministara Adila Osmanovića, Salmira Kaplana, Vjekoslava Čambera. Erdala Trhulja, Jerka Ivankovića Lijanovića, Ante Krajine, Milorada Bahilja i Sanjina Halimovića.

Sporna Džaferovićeva izjava od 22. 11. 2012. sadrži teške optužbe o eventualnom odavanju povjerljivih podataka koje je neko učinio dostupnim stranoj državi, organizaciji ili osobi, odnosno da je neko u RBFBiH prikupljao podatke ili na drugi način pomogao u špijuniranju ove institucije, pribavljajući ekonomske tajne države s ciljem predaje ili saopćavanja stranoj državi, organizaciji i osobi, “a koje bi mogle da terete i neke od uposlenika banke ili članova Skupštine, Nadzornog odbora, uprave RBFBiH…”.

– Medijski eksploatirana ova javno iznesena optužba utoliko je teža što su ministri u Vladi FBiH ujedno i članovi Skupštine Razvojne banke FBiH. Zbog toga su adresati, svaki u okviru svoje zakonske nadležnosti, dužni poduzeti radnje i rasvijetliti iz kojih bi koristoljubivih ili političkih pobuda neko počinio krivično djelo špijunaže u RBFBiH. Ukoliko jeste, moraju pronaći odgovor na pitanje koja strana obavještajna služba je penetrirala u banku. Ukoliko to ne bude slučaj, zbog ozbiljnih iznesenih lažnih optužbi predsjednik uprave RBFBiH Ramiz Džaferović treba da snosi odgovornost za teške lažne optužbe, u najmanju ruku da ga Agencija za bankarstvo FBiH suspenduje s te funkcije. U državi u kojoj se institucije ravnaju prema načelu vladavine prava i pravilima logike, treća opcija ne može da postoji. Osam članova Skupštine RBFBiH ne pripada ni jednoj stranoj agenturi, a iznesene optužbe su činjenično i pravno neutemeljene i atak su na njihov integritet, stoji u Žilićevom pismu upućenom sigurnosnim agencijama u BiH.

Saučesništvo

On dodaje i da je za pravnu državu razočaravajuće da se na ovaj istup i optužbe Džaferovića nije oglasila, već se totalno oglušila Agencija za bankarstvo FBiH.

– Agencija je bila obavezna obavijestiti upravo vas o optužbama za špijunažu iznesenim od Džaferovića. Da li se nepoduzimanje bilo kakvih radnji kontra Džaferovića od Agencije treba smatrati saučesništvom Agencije u javno iznesenim optužbama i protiv osam članova Skupštine RBFBiH?! Koja je uopće svrha vršenja kontrole zakonitosti rada nad bankom od ove Agencije, s obzirom na to da sam se obraćao istoj, ali od njih nikakve reakcije nije bilo, upitao se Žilić te dodao: “Ne treba biti naivan, nezakonitost, netransparentnost u radu organa RBFBiH posljedica su političke borbe za golu vlast u FBiH, a nikako za isprazno zagovaranje demokratske države zasnovane na vladavini prava. Posljedica su i borbe određenih interesnih skupina koja se vodi zbog uspostave kontrole i upravljanja finansijskim sredstvima Razvojne banke, a ne radi zaštite interesa građana”.

Oslobođenje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close