CZ Visoko: Klizišta i odroni najveća opasnost

IZVJEŠTAJ SA 5.VANREDNOG SASTANKA OPĆINSKOG ŠTABA CZ VISOKO

Klizišta i odroni najveća opasnost

Prema najnovijim informacijama iz mjesnih zajednica za 16.05.2014. godine, dobijenih nakon što je Općinski štab CZ Visoko obišao područje općine Visoko, u periodu od 8:00 do 15:00 sati, opasnost je najveća na oblastima gdje su se pojavila nova klizišta uz ona koja su prethodno uočena.

Pokrenute su aktivnosti na sanaciji novih klizišta, prije svega na zaštiti ljudi, evakuiranju stanovništva.

Situacija na području općine Visoko se stabilizuje, vodostaji rijeka Bosne i Fojnice u stalnom su opadanju. Život ljudi se normalizuje.

Još uvijek postoji opasnost od aktiviranja novih klizišta

Nakon obilaska područja općine Visoko Općinski štab CZ je konstatovao slijedeće:

MZ Radovlje– U naselju Tujlići evidentirana je pojava odrona, te su ugrožene dvije kuće. Rijeka Radovaljka se povukla. Na putu Kondžilo – Džindići aktiviralo se novo klizište. Prijeti obustavljanje saobraćaja.

MZ Buci – voda je ušla u jednu kuću, te je zatražena hitna evakuacija.

MZ Kula Banjer– Aktivno klizište na putu, a saobraćaj je obustavljen. U naselju Taukčići u jednom domaćinstvu popucao potporni zid.

MZ Gračanica– Na skretanju prema Smršnici (desno) most je ugrožen i put prema kućama.

MZ Novo Naselje– Voda se povukla ali je potrebno izvršiti ispumpavanje iz podrumskih prostorija.

MZ Arnautovići- Aktivno klizište na staroj cesti. Odron obale na putu Arnautovići- Mulići kod mosta na Gorušici.

MZ Podvinci– Na putu, kod džamije, aktivno klizište širine oko 25 m, prijeti opasnost za dvije kuće.

MZ Dobrinje– Kuće koje se nalaze preko puta škole ugrožene.

MZ Zimča– U naselju Gornje Moštre usljed poplava došlo do kvara pumpi na lokalnom vodovodu.

MZ Bulčići– Obustavljen saobraćaj na putu Bulčići- Seoce- Bištrani usljed odrona kod mosta.

Press Općine Visoko

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close