Centralna banka pustila u opticaj dodatne količine kovanica

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) će, počev od 13. novembra 2013. godine, pustiti u opticaj dodatne količine kovanog novca u apoenima od 20 feninga, 10 feninga i 5 feninga, kao zakonsko sredstvo plaćanja u Bosni i Hercegovini, a prema Odluci Upravnog vijeća CBBiH 100-UV broj: 90/13 od 31.10.2013. godine («Službeni glasnik BiH», broj: 88/13).

Puštanje kovanog novca u opticaj biće izvršeno sukcesivno, preko organizacijskih dijelova CBBiH (Centralnog ureda, glavnih jedinica i filijala), a u opticaju ostaju i ranija izdanja kovanog novca apoena 20 feninga, 10 feninga i 5 feninga.

U skladu s Odlukom Upravnog vijeća CBBiH, 100-UV broj: 72/13 od 28. juna 2013. godine, a u svrhu osiguravanja dovoljnih količina kovanog novca odgovarajuće apoenske strukture za potrebe gotovinskog prometa BiH, CBBiH je izvršila kovanje dodatnih količina kovanog novca, u apoenima od 20 feninga, 10 feninga i 5 feninga.

Ovaj kovani novac ima osnovna obilježja i tehničke karakteristike kako slijedi:
– kovani novac apoena 20 i 10 feninga u skladu s Odlukom o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj kovanog novca od 10, 20 i 50 feninga, UV broj: 23/98 od 18. i 19. novembra 1998. godine («Službeni glasnik BiH», brojevi: 24/98 i 25/98), uz promjenu na naličju kovanog novca apoena 20 i 10 feninga brojčane oznake kao godine kovanja u «2013» i
– kovani novac apoena 5 feninga u skladu s Odlukom o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj kovanog novca u apoenima od 5 feninga, UV broj: 157/05 od 22. decembra 2005. godine («Službeni glasnik BiH», broj: 92/05), uz promjenu na naličju kovanog novca apoena 5 feninga brojčane oznake kao godine kovanja u «2013».

Stavljanje u opticaj dodatne količine kovanog novca nema inflacijski efekt, jer nijedna KM neće biti puštena u opticaj bez poštivanja principa currency boarda, što znači da će svaka izdata konvertibilna marka imati pokriće u stranoj valuti po fiksnom kursu.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close