Centar za transplantacijsku medicinu FBiH iduće godine počinje s radom

Centar za transplantacijsku medicinu pri Federalnom ministarstvu zdravstva počet će sa radom u punom kapacitetu početkom iduće godine, što je osnova za unapređenje transplantacijskog programa u Federaciji BiH.

Naglasio je to federalni ministar zdravstva prof. dr. Rusmir Mesihović tokom sastanka sa delegacijom Regionalnog zdravstvenog centra za razvoj programa darivanja i transplantacije organa Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope koja boravi u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini.

Na održanom sastanku u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, a čija je tema bila unapređenje donorsko-transplantacijskog programa, Mesihović je upoznao članove delegacije o uspostavi Centra koji će voditi potrebne registre i koordinirati rad zdravstvenih ustanova u FBiH, te o inicijativi Ministarstva za izmjene i dopune Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja u FBiH.

Naime, predložene izmjene zakona podrazumijevaju uspostavu organizacionog modela u Federaciji BiH po uzoru na Španiju i Republiku Hrvatsku, zemlje koje su svjetski lideri po broju kadaveričnih transplantacija.

Članovi delegacije prof. dr. Francis Delmonico, predsjednik Transplantacijskog stručnog društva, i dr. Mirela Bušić, direktorica hrvatskog Regionalnog zdravstvenog centra za razvoj donorskog programa i transplantacijske medicine, su u potpunosti podržali aktivnosti koje Federalno ministarstvo zdravstva provodi u ovoj oblasti, te ponudili svu potrebnu pomoć s ciljem uspostave efikasnijeg transplantacijskog programa na području BiH, odnosno FBiH. U vezi s tim, dogovoreni su i konkretni oblici saradnje, prvenstveno u oblasti dodatne edukacije bh. stručnjaka.

Dr. Bušić je, također, izrazila nadu da će se saradnja između Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske koja je na ovom polju u posljednje vrijeme intenzivirana i postala skoro svakodnevna, nastaviti i u narednom periodu.

Delegacija Regionalnog centra Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope boravi u radnoj posjeti BiH s ciljem osiguranja međunarodne i regionalne podrške nadležnim institucijama BiH za razvoj i unapređenje donorsko-transplantacijskog programa. Tokom dvodnevne posjete BiH, planiran je i sastanak u Ministarstvu civilnih poslova BiH kojem će prisustvovati i predstavnici entitetskih ministarstava, te posjeta Kliničkim centrima u Sarajevu i Tuzli.

www.magazinplus.eu – Federalno ministarstvo zdravstva

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close