BiHPrivreda

Čemu federalni planovi privatizacije ako se ne provode?

Agencija za privatizaciju Federacije BiH iako je planirala prošle godine nije prodala državni kapital u četiri firme, težak više od 273 mil KM. 

Kako se navodi u revizorskom izvještaju o radu ove agencije za 2018. godinu, bila je planirana prodaja kapitala u Energoinvestu (147.897.500 KM), Aluminiju (83.648.000 KM), Sarajevo osiguranju (26.351.457 KM) i Energopetrolu (15.188.891 KM). 

Federalni revizori, koji su rad Agencije ocijenili sa rezervom, navode da su ova preduzeća i u prethodnom periodu planirana za prodaju, te da su za neka od njih raspisivani javni pozivi, ali prodaja nije uspjela. Tako je, navode oni, Vlada FBiH za Energopetrol, Energoinvest i Sarajevo osiguranje u ranijem periodu donijela odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije, dok za Aluminij nije donijela takvu odluku ili metodu, što je, kako ističu, preduslov za pokretanje procedure prodaje, a isto je Agencija predvidjela u Planu privatizacije za 2018, na koji je Vlada dala saglasnost. 

– S obzirom na to da je planirana prodaja ovih preduzeća u posljednjih nekoliko godina, za koje realizacija, odnosno prodaja nije izvjesna, upitna je realnost sačinjavanja Plana privatizacije zbog svih aktivnosti koje, u skladu sa Zakonom o privatizaciji, treba preduzeti da bi postojale realne mogućnosti privatizacije preduzeća koja će se uvrstiti u Plan privatizacije – navode revizori i dodaju da iako su aktivnosti na pokretanju privatizacije mogle biti preduzete jer je početkom godine Vlada dala saglasnost na Plan privatizacije, Agencija prema Vladi nije uputila niti jedan akt, odnosno inicijativu za prodaju preduzeća – stoji u revizorskom izvještaju. 

Prema mišljenju revizora, imajući u vidu navedeno, ne mogu potvrditi da je Agencija preduzela sve aktivnosti iz svoje nadležnosti u vezi sa planiranjem i prodajom preduzeća u velikoj privatizaciji, te to, prema njima, ima za posljedicu zastoj u procesu privatizacije, koji je prisutan duži period. 

– U 2018. nisu objavljivani javni pozivi za prodaju državnog kapitala metodom tendera, neposredne pogodbe i prodaje državnog kapitala na berzi. Aktivnosti su bile usmjerene na prodaju imovine u maloj privatizaciji – ističu revizori i navode da su u maloj privatizaciji prodate tri nekretnine u Sarajevu i Tuzli, na osnovu čega je ostvaren prihod od 16.270 KM, što predstavlja 8% od vrijednosti prodate nekretnine, pišu Nezavisne.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close