Čak 84 odsto nezaposlenih u BiH traži posao duže od 5 godina

Stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini u aprilu je bila 27,5 odsto i za pola procentna poena je manja nego u prethodnoj godini, pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine (BiH).

Stopa nezaposlenosti za žene iznosila je 29 odsto, a za muškarce 26,5 odsto.

U posmatranom periodu, 16,2 odsto nezaposlenih osoba tražilo je posao kraće od 12 mjeseci, a čak 83,8 odsto duže od pet godina.

Prema rezultatima ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena polovinom aprila na uzorku od 10.541 domaćinstava, radnu snagu u BiH (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.133.091 osoba, dok je broj neaktivnih bio 1.485.032 osobe, prenosi portal Indikator.ba.

U okviru radno sposobnog stanovništva bilo je 821.600 zaposlenih i 311.491 nezaposlenih osoba.

Stopa nezaposlenosti bila je najviša među mladim osobama starosti od 15 do 24 godine, i to 59,1 odsto (59,1 odsto za muškarce i 59,2 odsto za žene).

Podaci pokazuju da u BiH ispod polovine radno sposobnog stanovništva (49,6 odsto) čine aktivne osobe, odnosno one koje se na tržištu rada javljaju kao zaposlene i nezaposlene osobe.

Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da najveći udio (61,7 odsto) ima završenu srednju školu, sl9iede zaposleni s osnovnom školom ili nižim obrazovanjem (19,5 odsto) i 18,7 odsto akademski obrazovanih osoba.

Nezaposlene osobe imaju donekle sličnu obrazovnu strukturu – 69,7 odsto osoba ima srednjoškolsko obrazovanje, 20,3 odsto su osobe s osnovnim obrazovanjem ili niže, dok je 10,1 odsto završilo višu školu, fakultet, akademiju, magisterij ili doktorat.

Mladi žele da napuste BiH

Bosnu i Hercegovinu je od 1995. godine napustilo više od 150.000 mladih ljudi, a danas bi više od 60 posto mladih učinilo to isto kada bi im se pružila prilika.

“Ako ste mlada osoba i živite u BiH u velikom ste problemu”, izjavio je Muamer Logo iz Instituta za razvoj mladih “Kult”, prenijela je Fena.

Mladi ljudi su se, kako Logo navodi, aktivirali i bez obzira na činjenicu da je u BiH prisutan sistem koji ne vodi računa o mladima i što obrazovni sistem ne odgovara potrebama tržišta rada.

Prema njegovim riječima, trenutno radi 64 opštinskih i tri kantonalna savjeta mladih koja direktno uključuju 4.000 mladih ljudi.

Predsjednica savjeta mladih opštine Visoko Ema Knezović smatra da je osnovni problem kod mladih neinformisanost i da ih ta neinformisanost sprečava da znaju svoja prava i zbog čega su nezaposleni.

Mišljenja je da veliku prepreku stvara nedostatak prakse i honorarnih poslova koji bi mlade ljude uputili u posao i motivisali ih.

Smatra i da su mladi pasivni, ali da savjeti mladih mogu promijeniti situaciju na bolje.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close