BiHIntervjuM plusPolitika

BUKA TV Vjekoslav Domljan: Vladajuća i budžetska klasa nije zainteresovana za promjene (VIDEO)

BUKA TV Vjekoslav Domljan: Vladajuća i budžetska klasa nije zainteresovana za promjene (VIDEO)

(Buka)

Mi imamo jednu vladajuću klasu, budžetsku klasu i ta klasa nije zainteresirana za promjene. Zašto bi oni mijenjali sistem, kad je njima ovako dobro. Svaki drugi, napredniji sistem njima bi bio kočnica.

U posljednjoj televizijskoj emisiji Buka u ovom ciklusu, razgovarali smo sa profesorom Vjekoslavom Domljanom, uglednim profesorom ekonomije i vrsnim poznavaocem ekonomskih prilika u Bosni i Hercegovini, te autorom velikog broja naučnih i stručnih radova u oblasti ekonomije.

U proteklom periodu, profesor Vjekoslav Domljan objavio je i seriju tekstova na portalu Buka pod nazivom Vitalni Racionalni Interesi, u kojima razotkriva uzroke “duboko neuravnotežene” ekonomske situacije, te nudi viziju tržišne, a ne “administrativne” ekonomije kakvu danas imamo u BiH.

U razgovoru, profesor Domljan konstatuje “zastrašujuća odstupanja bh. ekonomije od normalne ekonomije”. Za ovu situaciju, on krivi elite, koje su, gurajući radnike u sve veću bijedu, stvorile novi sistem – budžetarijat. Umjesto “vitalnim nacionalnim interesima”, trebali bismo se baviti “vitalnim racionalnim interesima, kaže profesor Domljan, ako nam je u cilju da se izvučemo iz ekonomskog gliba u koji smo upali.

Na pitanje urednika i voditelja Aleksandra Trifunovića, ima li BiH ikakve šanse u ekonomskom pogledu, profesor Vjekoslav Domljan odgovara:

Uvijek ima šanse. Kada uporedim ovu situaciju sa situacijom u kojoj su bili partizani na Sutjesci, kad su bili u obruču i kad su trebali naći malu rupu da se provuku,  slično je i kada se gleda udio BiH u globalnoj trgovini. Taj udio je 0,03 posto, dakle, BiH je s jedne strane dovoljno mala da se može provući, jer drugi neće ni primijetiti da se provukla. U svom ovom belaju, dakle, ima nešto i pozitivno, samo trebamo znati gdje je ta rupa u globalnim tokovima, posebice sada kad se radi o resetovanju globalizacije. Došlo je do promjena u SAD-a, u Velikoj Britaniji, to će se naravno odraziti i na globalne tokove. Međutim, ljudi to posmatraju na jedan konzervativan način, gledaju kroz tokove roba, usluga, kapitala, ljudi, a zaborave da postoji još nešto, a to je informacija.“

U zadnjih 15 godina, kaže profesor Domljan, tokovi informacija su se povećali za 43 puta, mi smo sada u jednom drugom dobu, a to je doba nezaustavljivog protoka globalnih informacija. „Austrougarska je izvela prvu industrijsku revoluciju, uvela je željeznice. Socijalistička Federativna Jugoslavija je provela drugu revoluciju, uvela nas je u cestogradnju, napravili su nam ceste, a sada je na ovoj generaciji ljudi u BiH da nas uvedu u treću revoluciju, u doba interneta. Oni koji su najnapredniji, kao Nijemci, oni su već u četvrtoj revoluciji, ali nas bi neko iz ove druge trebao prebaciti u treću, koja je osnovica za četvrtu.“

BiH bi se, kaže on, trebala porediti sa malim zemljama centralne i jugoistočne evrope, kao što su Švicarska, Austrija Grčka, Portugal, Češka, Slovačka, Slovenija, Srbija, Hrvatska, Albanija, Makedonija, itd. „To su naši komparatori i mi svake godine trebamo gledati da li smo im za korak bliže ili za korak dalje. Nama su prije rata obećali da će BiH biti druga Švicarska, sad više niko to ne spominje. Ali hajde da vidimo gdje je ta Švicarska sada. Mi se ekonomski udaljavamo od tog svijeta, umjesto da mu se približavamo.“

U svemu tome, napominje prof. Domljan, treba imati u vidu strukturu stanovništva u BiH.„Mi imamo jednu vladajuću klasu, budžetsku klasu – budžetarijat i ta klasa nije zainteresirana za promjene. Ona je uticajna klasa, ona kontrolira medije, znanost, proizvodnju informacija, obrazovanje, distributere informacija, tako da se ekonomske informacije niti proizvode, niti se šire, jer vladajuća klasa nije za to zainteresirana. Zašto nije zainteresirana? Zato što ima kratkovidu perspektivu, ako je njoj dobro sada, ona misli da će njoj stalno biti dobro, kao što vrhuška u socijalističkom sistemu nije htjela reforme, pa kad su poduzeli reforme, već je bilo kasno. Tako i ova ekipa, oni kojima je dobro, imaju platu 7, 8 ili 10 hiljada, imaju razne privilegije, ne odgovaraju ni za što… Zašto bi oni mijenjali ovaj sistem kad bi svaki drugi, napredniji sistem njima bio kočnica?“

O promjenama i nosiocima promjena u BiH, profesor Domljan kaže: „Nekadašnja radnička klasa, koja je u socijalizmu živjela loše, ali sigurno, sada je u velikoj mjeri pretvorena u prekarijat, u smislu da žive loše i nesigurno. Između budžetarijata i prekarijata, imamo još malu klasu poduzetnika i malu radničku klasu. To su glavne socijalne snage koje bi mogle ishoditi promjene, ali one su prilčno slabe i nemoćne, a ovi koji su moćni, oni za to nisu zainteresirani.  Dakle, moramo naći agente promjene ako želimo da idemo u jedno bolje doba, u digitalno doba, u digitalno društvo, u društvo visokog dohotka.“

Pogrešno je mišljenje, ističe prof. Domljan, da je za BiH ključno da postane članica EU. Ključni cilj za BiH je, kaže on, postati zemlja visokog dohotka. „To je temelj svega, da ljudi dobro žive, to je nama cilj, sve drugo nam je samo instrument u ostvarivanju tog cilja.“

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close