Budžet BiH pred kolapsom: Većinu sredstava za plate i privilegije razgrabe funkcioneri

Prosječna osnovna plata ministara u Vijeću ministara BiH oko 4.050 KM, ali taj iznos imaju i članovi Centralne izborne komisije, te brojni direktori i rukovodioci institucija BiH

(Almir Terzić – Buka)

Na plate i naknade u institucijama BiH godišnje se troši preko 600 miliona KM, odnosno čak oko 65 posto ukupnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine. BUKA donosi pregled plata najviše rangiranih izabranih i imenovanih zvaničnika u Predsjedništvu i Vijeću ministara BiH. Objavljujemo i osnovne plate najbolje rangiranih državnih službenika: generalnih i sekretara ministarstava, pomoćnika ministara, šefova kabineta, i savjetnika.

Najveće osnovne plaće u institucijama BiH imaju članovi Predsjedništva Nebojša Radmanović, Bakir Izetbegović i Željko Komšić – 4.756,90 KM.

Iznos od 4.281,21 KM je osnovna plaća predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Vjekoslava Bevande, dok njegovi zamjenici Zlatko Lagumdžija i Nikola Špirić imaju nešto manje – po 4.186,72 KM.

Ministri u Vijeću ministara: Zekerijah Osmić (odbrane), Bariša Čolak (pravde), Mirko Šarović (vanjske trgovine i ekonomskih odnosa), Damir Hadžić (prometa i komunikacija), Damir Ljubić (ljudskih prava i izbjeglica) i Sredoje Nović (civilnih poslova) primaju osnovnu plaću od po 4.043,37 KM. Fahrudin Radončić, ministar sigurnosti odrekao se plaće u korist sindikata policijskih struktura.

Istovremeno osnovne plaće zamjenika ministara u Vijeću ministara BiH su utvrđene u iznosu od po 3.567,68 KM. Primaju ih: Ana Trišić – Babić (vanjski poslovi), Mladen Ćavar (sigurnost), Marina Pendeš i Mirko Okolić (odbrana), Edita Đapo (finansije i trezor), Srđan Radulj (pravda), Ermina Salkičević – Dizdarević (vanjska trgovina i ekonomski odnosi), Rudo Vidović (promet i komunikacije), Radmila Mitrović (izbjeglice i ljudska prava) i Danisa Sarajlić – Maglić (civilni poslovi).

Sve plaće su dakako bez minulog rada, toplog obroka od 132 KM, te naknada za prevoz, kao i naknada za odvojeni život od 300 KM, troškova smještaja do 500 KM, reprezentacija tako da njihova primanja u konačnici iznose između 4.000 i 6.000 KM u zavisnosti od pozicije koju obnašaju i broja privilegija koje koriste.

No, nisu samo izabrani i imenovani zvaničnici među najplaćenijim u Bosni i Hercegovini. Tu su i direktori i čelnici brojnih institucija BiH koji su više nego plaćeni.

Generalni revizor institucija BiH Milenko Šego je na vrhu liste sa osnovnom plaćom od 4.423,91 KM, dok njegovi zamjenici Božana Trninić i Dževad Nekić mjesečno primaju iznos od po 3.805,52 KM. Tako Šego ima veću plaću čak i od predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Osnovna plaća članova Centralne izborne komisije BiH: Branka Petrića, Irene Hadžiabdić, Suada Arnautovića, Mileta Kudića, Stjepana Mikića, Novaka Božičkovića i Ahmeta Šantića iznosi po 4.043,37 KM, što je u rangu ministara u Vijeću ministara BiH.

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro Džakula, Direktor Regulatorne agencije za komunikacije BiH Kemal Huseinović te generalni direktor Obavještajno sigurnosne agencije BiH Almir Džuvo primaju osnovnu plaću od po 3.805,52 KM.

Isto toliko, po 3.805,52 KM osnovne plaće imaju i ombudsmani za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur, Nives Jukić i Ljubomir Sandić.

U rangu zamjenika ministara, sa osnovnom plaćom od po 3.567,68 KM su: pravobranilac BiH Mlađen Mandić, agentica Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu Monika Mijić, direktorica Direkcije za evropske integracije BiH Nevenka Savić i direktorica Direkcije za ekonomsko planiranje BiH Ljerka Marić.

Odlično su plaćeni i rukovodeći državni službenici u institucijama Bosne i Hercegovine. Tako osnovna plaća generalnog sekretara Predsjedništva BiH Ranka Ninkovića i generalnog tajnika Vijeća ministara BiH Zvonimira Kutleše iznosi po 3.091,99 KM.

Veoma dobre su i rangirane na platnom spisku i pozicije šefova kabineta članova Predsjedništva BiH Bakira Sadovića (kabinet Bakira Izetbegovića), Miroslava Vujičića (kabinet Nebojše Radmanovića) i Amira Ibrovića (kabinet Željka Komšića). Njihova osnovna plaća iznosi po 2.901,71 KM. Istu plaću ima i predstojnica Ureda predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Željana Zovko.

Pozicija sekretara ministarstva kao rukovodećeg državnog službenika također, je među najpoželjnijim u institucijama BiH. Osnovna plaća na tom mjestu u zavisnosti od koeficijenta kojeg propiše ministar iznosi između 2.140,60 i 2.597,26 KM.

Pravo na plaće u ovom iznosu ostvaruju sekretari: Adnan Hadžikapetanović (vanjski poslovi), Bakir Dautbašić (sigurnost), Muhamed Smajić (odbrana), Biljana Dakić – Đurović (finansije i trezor), Jusuf Halilagić (pravda), Hamdo Tinjak (vanjska trgovina i ekonomski odnosi), Nikola Šego (promet i komunikacije), Dragomir Kovač (ljudska prava i izbjeglice) i Zlatko Horvat (civilni poslovi).

S obzirom na visine plaća generalnih sekretara, sekretara, ali i pomoćnika ministara ne čudi što predsjednici SDP-a i SNSD-a, a u čemu imaju i podršku svojih kolega iz SDS-a, HDZ-a BiH, HDZ-a 1990 i SBB-a žele da izmjene Zakon o državnoj služni u institucijama BiH i te pozicije umjesto kao državne službenike ubuduće tretiraju kao imenovane osobe. Time se otvara prostor za politička, rodbinska, familijarna, stranačka, prijateljska imenovanja i postavljanje na desetine pozicija samo u institucijama BiH.

Naime, BUKA je došla do podataka da je u devet ministarstava u Vijeću ministara BiH aktivno čak 58 pozicija pomoćnika ministara. Njihova osnovna plaća iznosi između 1.940,80 i 2.359,42 KM u zavisnosti koliki im koeficijent odredi ministar

Najviše pomoćnika ima u Ministarstvu finansija i trezora BiH – devet, Ministarstvu sigurnosti BiH isto kao i Ministarstvu civilnih poslova BiH.

Tako prosječnu i to osnovnu plaću od oko 2.000 KM u Ministarstvu finansija i trezora BiH primaju pomoćnici: Anka Šešlija, za pravne, kadrovske, opće i finansijske poslove, Vlatko Dugandžić, za budžet, Miroljub Krunić, za odnose sa finansijskim ustanovama, Zakira Muratović, za javni dug, Sehija Mujkanović, za trezorsko poslovanje, Zenit Kelić, za poslove sukcesije bivše SFRJ i upravljanje imovinom BiH, Milenko Lekić, za fiskalne poslove, Vera Letica, za finansiranje programa i projekata pomoći EU i Dušanka Basta, za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći.

Pomoćnici ministra sigurnosti BiH su: Radenko Stanić, za kadrovske, opće i materijalno-finansijske poslove, Murveta Džaferović, za imigraciju, Marijan Baotić, za azil, Samir Agić, za zaštitu i spasavanje, Mladen Mrkaja, za informatiku i telekomunikacione sisteme, Ermin Pešto, za opću i graničnu sigurnost, Mate Miletić, za zaštitu tajnih podataka, Vjekoslav Vuković, za borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala i trgovine drogom, te Samir Rizvo, za međunarodnu saradnju i evropske integracije.

Podaci o imenima pomoćnika ministara, njih devet u Ministarstvu civilnih poslova BiH – nisu dostupni.

Po sedam je pomoćnika ministara u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvu pravde BiH.

Na tim pozicijama sa osnovnom plaćom od oko 2.000 KM nalaze se kao pomoćnici: Dragiša Mekić, za spoljnotrgovinsku politiku i strana ulaganja, Hajrudin Podbićanin, za carinsku politiku i tarife, Dragan Milović, za ekonomski razvoj i poduzetništvo, Željko Peštić, za pravne i opće poslove, Dušan Nešković, za poljoprivredu, prehranu, šumarstvo i ruralni razvoj, Reuf Hadžibegić, za prirodne resurse, energetiku i zaštitu okoline i Midhat Salić, za međunarodne trgovinske odnose – svi iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Pomoćnici ministra sa osnovnom plaćom od po 2.000 KM su i: Nada Lovrić, za kadrovske, opšte i finansijsko-materijalne poslove, Mustafa Bisić, za izvršavanje krivičnih sankcija i rad kaznene ustanove, Milana Popadić, za pravosudne organe, Nikola Sladoje, za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju, Niko Grubešić, za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i evropske integracije, Momir Zubac, za izvršavanje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, te Sadeta Škaljić, za civilno društvo – svi Ministartvo pravde BiH.

Iz samih naziva sektora koje vode jasno je vidljivo da su brojne pozicije pomoćnika ministara gotovo izmišljena radna mjesta.

U Ministarstvu odbrane BiH i Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice je po pet pomoćnika ministara BiH.

Na tim pozicijama su: Ahmet H. Omerović, za politiku i planove, Zoran Šajinović, za međunarodnu saradnju, Marinko Šiljegović, za K 4 i upravljanje informacijama, Sead Muratović, za upravljanje personalom i Miro Calo, za finansije i budžet – svi Ministarstvo odbrane BiH. Podaci za pomoćnike ministara u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH – nisu dostupni.

Po četiri su pozicije pomoćnika ministara u Ministartvu prometa i komunikacija BiH i Ministarstvu vanjskih poslova BiH. Tako osnovnu plaću od po oko 2.000 KM imaju: Amer Kapetanović, za bilateralne odnose, Mitar Kujundžić, za multilateralne odnose, Zoran Perković, za međunarodnopravne i konzularne poslove i Selma Užičanin, za opće poslove – Ministarstvo vanjskih poslova BiH, te Kojo Koprivica, za pravne i finansijske poslove, Zoran Andrić, za transport, Izet Bajrambašić, za transportnu infrastrukturu i implementaciju projekata, te Željko Knežević, za komunikacije i informatizaciju – svi Ministarstvo prometa i komunikacija BiH.

Sjajno je i na pozicijama savjetnika u Predsjedništvu BiH kojih je ukupno 18. Svi oni imaju osnovnu plaću od po 2.140,60 KM.

Najviše savjetnika, sedam ima Željko Komšić, a to su: Nerkez Arifhodžić, diplomatski savjetnik, Davor Vuletić, za vanjske poslove, Boris Tihi, za ekonomska pitanja, Željko Knez, za pitanja dijaspore i demobilisanih pripadnika Oružanih snaga BiH, Goran Mihajlović, oficir za vezu sa ICTY, Damir Bećirović, za medije i pitanja mladih te Željko Bakalar, za pravna pitanja.

U kabinetu Bakira Izetbegovića je šest savjetnika: Sejdalija Mustafić (nema odredbe za šta), Haris Bašić, za politička pitanja, Elvir Čamdžić, za vanjske poslove, Edin Ramić, za povratak i dijasporu, Dženan Smailbegović, za odnose sa javnošću i Fahrudin Đapo (nema odredbe za šta), dok je kod Nebojše Radmanovića pet savjetnika: Đuro Beronja, za sigurnosnu politiku, Đorđe Latinović, za informisanje, Boris Buha, za ustavnopravna pitanja, Marko Vidaković, za ekonomska pitanja i Nevena Lučić, za vanjsku politiku.

Na desetine je i šefova kabineta i savjetnika ministara i njihovih zamjenika, na stotine šefova odsjeka unutar ministarstava sa prosječnim osnovnim plaćama od 1.688,70 do 2.140,60 KM. Ne treba svakako zaboraviti svima na navedene iznose pridodati i naknade za topli obrok po 132 KM, te najmanje po 53 KM naknade za prevoz.
Od istog autora :


Bahatost šefova kabineta, savjetnika i sekretara: Manipulacijama prebivališta do većih zarada

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close