Broj poreznih obveznika pada, a broj budžetskih korisnika raste

Vijeće stranih investitora (VSI) BiH u suradnji s Delegacijom EU, a pod pokroviteljstvom Vijeća ministara BiH, jučer je u Sarajevu organiziralo godišnju konferenciju pod nazivom ”Izazovi indirektnog oporezivanja u BiH”, pod motom “Stabilni državni prihodi i zadovoljni poduzetnici”.
Prihodi od PDV-a, trošarina i carina, kako je istaknuto, značajni su za stabilnost proračuna i održivu ekonomiju i stoga je dijalog između kreatora fiskalnih politika i predstavnika privrede suštinski važan.
Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Renzo Daviddi istaknuo je značaj neizravnog oporezivanja te naglasio da daljnje reforme politike i sustava neizravnog oporezivanja moraju biti u funkciji rasta i zapošljavanja i ići u pravcu daljeg usklađivanja s EU.
Uprava za neizravno oporezivanje BiH je odgovorna za naplatu ukupnog neizravnog poreza u BiH – PDV-a, carine, trošarina i cestovnih poreza, u kojima sudjeluje više od 37.000 registriranih poreznih obveznika.
Kompanije, članice Vijeća stranih investitora koje predstavljaju velike porezne obveznike i znatan doprinos u prikupljanju poreznih prihoda, kako je istaknuto, očekuju modernu i efikasnu poreznu administraciju.
Predsjednik Vijeća stranih investitora BiH Branimir Muidža je izjavio kako je za investitore važno da postoji predvidiv porezni okvir i transparentnost u primjeni propisa.
Po njegovim riječima, zabrinjavajući je trend smanjenja poreznih obveznika i zaposlenih u realnom sektoru, uz istovremeni rast broja proračunskih korisnika. Takav je trend, kako je dodao, dugoročno neodrživ. Da bi se trend promijenio, potrebna je mudra fiskalna politika i efikasan administrativni aparat.
Uprava za neizravno oporezivanje, kako je kazao njezin direktor Miro Džakula, jedina je institucija u BiH nadležna za provođenje propisa iz oblasti indirektnih poreza, a to su PDV, trošarina, carina i putarina.
”Naš cilj je uspostavljanje potpunog partnerskog odnosa između Uprave i svih urednih poreznih obveznika. To konkretno znači da će svi oni porezni obveznici koji svoje poslovanje zasnivaju na temelju važećih zakonskih propisa u Upravi imati samo partnera koji će poticati njihov dalji privredni razvoj. Takvim gospodarstvenicima, ali svima onima koji žele doći u BiH i uložiti sredstva u nove gospodarske projekte, posebno želim istaknuti da će od Uprave dobiti punu podršku u smislu obrazloženja i pojašnjenja svih zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti neizravnih poreza, te ubrzano rješavanje svih njihovih pitanja i zahtjeva”, kazao je Džakula.
Federalni ministar financija Ante Krajina je kazao da ministarstvo financija na bilo kojoj razini nije, niti smije biti problem u realizaciji poslova koji trebaju popraviti ambijent za ulaganja i omogućiti bolje uvjete poslovanja.
”Ovaj događaj je ujedno prilika da čujemo sugestije i primjedbe kako bi kroz našu aktivnosti mogli dati svoj doprinos”, izjavio je Krajina.
Konferencija je okupila predstavnike poslovne zajednice BiH, kompanije članice Vijeća stranih investitora, izvoznike, udruženja poslodavaca FBiH i RS-a, te predstavnike entitetskih ministarstava financija i međunarodnih organizacija.
Članovi VSI su uložili u BiH više od devet milijardi KM i zapošljavaju više od 13.000 građana BiH.

Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close