BiHPrivreda

Bosmal ide na prodaju, u ponudi 230 stanova i 40 poslovnih prostora

Općinski sud u Sarajevu odredio je ročište za prvu javnu prodaju na dan 17. maj s početkom u 11 sati. Prodaja se vrši u izvršnom predmetu tražioca izvršenja, tj. UniCredit Banke d.d. Mostar protiv izvršenika Bosmal d.o.o. Sarajevo.

Predmet prodaje bit će 231 stan, 97 u kuli A i 134 u kuli B, 371 garaža, odnosno parking mjesto, te 46 poslovnih prostora i restorana. Ukupno će se na prodaji naći 648 etažnih jedinica u vrijednosti od 83.404.831 KM, ukupne površine 43.915,46 metara kvadratnih.

Vrijednost stanova je 60.728.788 KM, a vrijednost poslovnih prostora je 18.469.043 konvertibilnih maraka.

Nekretnine se na prvom ročištu neće moći prodati za manje od polovine utvrđene vrijednosti.

Učesnici javnog nadmetanja će biti dužni prije početka ročišta položiti osiguranje u iznosu 10.000 KM na depozitni račun ovog suda, a najbolji ponuđač kupac dužan je položiti sudu licitiranu cijenu u roku od 15 dana od dana prodaje.

Bosmal je izgrađen prije 10 godina po cijeni većoj od 80 miliona eura, a prodaja prostorinih jedinica nikada nije okončana, tj. prodat je manji postotak koji nije bio dovoljan da bi se uloženi novac vratio.

Klix
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close