Općine BiHPolitika

BNN: “Legalna” deponija na samo 400 metara od centra Konjica

Grad Konjic po svojim prirodnim ljepotama važi za jedan od najljepših gradova u Bosni i Hercegovini. Međutim, ovaj grad suočava se sa ozbiljnim problemom narušavanja zaštite okoliša i opasnosti po zdravlje njegovih građana.

Autor: A. Rovčanin Izvor: BNN.BA

 

U samo 400 do 500 metara vazdušne linije udaljenosti od centra grada Konjica, na lokalitetu “Repovački potok”, nalazi se deponija koja je ozbiljan zagađivač, iako su predstavljeni planovi i projekti ukazivali na sasvim drugo.

Naime, Općina Konjic se još 2012. godine obratila Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), radi dopuštanja izgradnje Centra za upravljanje otpadom (pogon reciklaže komunalnog otpada) na lokalitetu “Repovački potok”. Nadležno ministarstvo je potom odobrilo i dopustilo izgradnju Centra i to u vidu “pogona za reciklažu/sortiranje otpada i prostora za privremeno odlaganje otpada”. Za izgradnju navedenog Centra bilo je predviđeno pet miliona maraka, što je najavljivano kao kapitalni projekat Općine Konjic za 2012. godinu.

Međutim, umjesto izgradnje modernog i tehnički opremljenog prostora, rješenje donešeno od strane inspekcijskog organa Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK ukazuje na “ozbiljno utvrđene nedostatke”. Najviše ugroženi su građani koji već tri godine trpe užasan smrad i trovanje, obzirom da se deponija nalazi u neposrednoj blizini centra grada.

Cilj izgradnje Centra, prema navodima iz dokumentacije, bilo je „podsticanje i osiguranje uvjeta, radi sprečavanja nastanka otpada, razdvajanja korisnog od nekorisnog otpada, smanjivanja ukupnog komunalnog otpada u cilju produžavanja vijeka trajanja deponije, prerada otpada za ponovnu upotrebu i reciklažu, izdvajanja sirovinskog materijala i njegovog korištenja za proizvodnju energije i sigurno odlaganje otpada“. Međutim, Općina Konjic će, shodno rješenju Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK biti dužna da “postavi kontejner sa natpisom opasni otpad, izvrši mjerenje emisija u zrak, kontrolu otpadnih voda, masti i ulja, izvrši mjerenje buke, propisano ukloni i sanira otvorene lokacije na kojima je privremeno deponovan komunalni otpad, te izgradi bazene za tehnološke vode.“

Za navedenu deponiju, obzirom na njen kapacitet, nadležno je Ministarstvo okoliša i turizma FBiH, usljed čega je Općini Konjic sada odobren Plan prilagođavanja upravljanja otpadom za deponiju komunalnog otpada „Repovački potok“. To znači da, iako je Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK odobrilo izgradnju Centra za upravljanje otpadom (a ne „deponiju“),  ograničenog kapaciteta do 5 (pet) tona i koji će biti izgrađen po savremenim standardima, jer se navedeni lokalitet nalazi svega 400-500 metara od samog centra grada, postoji mogućnost da će ovo pitanje biti “riješeno”odobrenjem Plana prilagođavanja upravljanja otpadom za deponiju komunalnog otpada „Repovački potok“ od strane nadležnog ministarstva.

Na sedmoj redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH koja nije održana zbog “vanredne sitauacije”, od strane zastupnice Alme Macić-Arnaut (BPS) prema Federalnom Ministarstvu turizma i okoliša, upućena je inicijativa za utvrđivanje inspekcijiskog nalaza i preispitivanje rješenja, a u cilju zabrane ovakvog objekta na lokalitetu koji je smješten u urbanoj zoni grada. Nadati se da će konačna odluka biti u korist građana, ali za sada se može reći da je, prema riječima konjičana, najviše oboljelih od karcinoma u bolnici pod Bijelim brijegom, upravo iz Konjica. Građani sumnjaju da je to radi otrovne deponije koja je u njihovoj blizini.

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close