BiHPolitika

BiH izabrana u članstvo Ekonomskog i socijalnog vijeća UN-a

Saopćenje za javnost Ministarstva vanjskih poslova BiH

Bosna i Hercegovina je 14. juna 2016. godine na plenarnoj sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, izabrana za članicu Ekonomskog i socijalnog vijeća (ECOSOC) za 2017. godinu. ECOSOC, kao Generalna skupština i Vijeće sigurnosti spada u red glavnih organa UN-a, a čine ga od 54 države članice, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.

– Izborom u ECOSOC, koji je najvažniji organ UN-a za pitanja globalnog ekonomskog i socijalnog razvoja, i obuhvata oko 70 posto aktivnosti UN-a, Bosna i Hercegovina nastavlja kontinuitet svog učešća u radu glavnih organa Ujedinjenih naroda.

Nakon članstva u Vijeću za ljudska prava u periodu od 2008. do 2010. i članstva u Vijeću sigurnosti u periodu od 2010 do 2011., BiH će putem članstva u ECOSOC-u zaokružiti dugogodišnji ciklus aktivnog učešća u sve tri najvažnije oblasti djelovanja UN-a: ljudska prava, mir i sigurnost, i održivi razvoj, navodi se i saopćenju.

Pored učešća u radu navedenih organa UN-a, BiH je davala znatan doprinos u očuvanju međunarodnog mira i sigurnosti i kroz članstvo u radu Komisije UN za izgradnju mira u periodu od 2014. do 2015.

BiH je trenutno član sljedećih tijela UN: tijela za jačanje uloge žena UN WOMEN u periodu od 2014.  do 2016., Komisije UN za status žena u periodu od 2015. do 2019., kao i Izvršnog odbora Fonda UN za prava djeteta (UNICEF) u periodu od 2016. do 2018.

– Kao član ECOSOC-a Bosna i Hercegovina će imati priliku da raspravlja i odlučuje o ključnim pitanjima međunarodne suradnje u oblastima: razvoj, ekonomska, socijalna i društvena pitanja, pitanja s područja kulture, obrazovanja, zdravstva, statistike, kao i pitanja ljudskih prava. Pri tome treba imati u vidu da je uloga ECOSOC-a u ovom periodu dodatno ojačana radi implementacije razvojne Agende-2030, usvojene na samitu UN u septembru 2015. godine, koja predstavlja strateški plan aktivnosti UN-a za narednih 15 godina, kao i primjene nedavno potpisanog Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.

Stalna misija Bosne i Hercegovine pri UN-u u New Yorku ovim nastavlja aktivno djelovanje u sjedištu Ujedinjenih naroda, kako u njegovim glavnim organima, tako i funkcionalnim tijelima i komisijama koje će omogućiti daljnju afirmaciju BiH na globalnom planu, a samim tim doprinijeti uspješnijoj realizaciji glavnih prioriteta njene vanjske politike, navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova BiH.

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close