BiHPolitika

Bh. konzorcij: Podržavamo zahtjev da se Sindikat policije KS uključi u razgovore o izmjeni neustavnog i nezakonitog pravilnika

BH Konzorcij daje punu podršku javno iznesenom stavu Sindikata policije Kantona Sarajevo kako
policijske uniforme policajaca u Sarajevu trebaju biti što kvalitetnije.

Također, podržavamo i njihov zahtjev da se Sindikat uključi u razgovore o izmjeni, po našem mišljenju,
neustavnog i nezakonitog Pravilnika o policijskim uniformama Kantona Sarajevo.

Pozivamo premijera, ministra unutrašnjih poslova i policijskog komesara Kantona Sarajevo da, uz učešće
Sindikata, o ovom pitanju hitno otvorimo dijalog, kako bi se ovaj problem koji postoji već pet godina
riješio.

Neprihvatljivo je da se nezakonitim i neustavnim podzakonskim aktima onemogućava bilo kakva
konkurencija u postupcima javnih nabavki, što je trenutno slučaj, te da se istovremeno pogoduje
isključivo jednoj firmi koja uvozi policijske uniforme iz zemalja Dalekog istoka.

Uniforme koje proizvode kompanije članice BH Konzorcija koriste policajci u Njemačkoj, Austriji i drugim
zemljama Evropske unije. Ako smo u stanju ispoštovati norme kvalitete u tim državama, onda to sigurno
možemo uraditi i u vlastitoj.

Mi samo tražimo mogućnost da pod jednakim uslovima možemo učestvovati u postupcima javnih
nabavki, jer to već pet godina u Kantonu Sarajevo ne možemo.

Uvjereni smo da će upravo konkurencija dovesti do toga da policajci u KS imaju najkvalitetnije uniforme,
a da će ujedno i izdvajanje iz budžeta za te namjene biti manje, nego je slučaj sada kada konkurencije
nema.

Podsjećamo da je Zakon o javnim nabavkama BiH odredbom iz člana 3. propisao da “…svaki ugovorni
organ ima obavezu osigurati pravičnu i aktivnu konkurenciju, u cilju najučinkovitijeg korištenja javnih
sredstava u vezi sa predmetom nabave i njegovom svrhom.”.

Dakle, mi se borimo za poštivanje zakona i jednake uslove na tržištu i drago nam je da Sindikat policije KS
ima istovjetne stavove. Uvjereni smo da se Sindikat, jer se ipak radi o policiji, slaže da nije u redu da se
njihove uniforme nabavljaju na neustavan i nezakonit način. Od policije se najprije očekuje da se drže
Ustava i zakona države jer ako ih ne poštuju, kako da ih onda provode?

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close