-TopSLIDEBiHPolitika

Bevanda konačno završio budžet, u ponedjeljak će ga uputiti u proceduru za usvajanje

Ministarstvo finansija i trezora BiH završava aktivnosti na izradi Dokumenta okvirnog budžeta (DOB) za period 2022-2024 i budžeta institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za ovu godinu i uputit će ove dokumente u ponedjeljak u dalju proceduru Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH.

Iz kabineta resornog ministra Vjekoslava Bevande kazali su da nakon preostalih tehničkih korekcija na tekstovima ova dva dokumenta i posljednjih kontrola sadržaja budžeta očekuje se da ovi dokumenti u ponedjeljak budu predati Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH.

Nakon što Vijeće ministara usvoji Nacrt Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH isti se upućuje ustavnom predlagatelju – Predsjedništvu BiH koje utvrđuje prijedlog Zakona o budžet institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2022. godinu. Poslije toga ga na konačno usvajanje upućuje na Zastupnički dom i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Bevanda je, kako kaže, “povodom mnogobrojnih špekulacija u javnosti u vezi procedura usvajanja budžeta” rekao da svemu ovome prethode zahtjevi i konsultacije s budžetskim korisnicima koji su anekse budžetskih zahtjeva slali mimo svih rokova tražeći dodatna sredstva. Prema riječima ministra Bevande, Ministarstvo finansija i trezora BiH radi ovaj zahtjevan posao najbrže moguće te je odbacio tvrdnje o postojanju opstrukcija u ovom procesu.

“Napominjem da smo na Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH za period 2022-2024, koji je Fiskalno vijeće usvojilo 30. marta ove godine, čekali devet mjeseci iako je Ministarstvo finansija i trezora svoj dio posla završilo u roku. Osim toga, proračun za 2021. godinu nikada nije usvojen iako je prošle godine u februaru upućen Predsjedništvu BiH”, naglasio je ministar Bevanda.

Navodi da je Ministarstva finansija i trezora BiH u najbržem mogućem roku u datim okolnostima uporedo radilo Dokument okvirnog budžeta (DOB) za period 2022-2024 i Budžet institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2022. godinu.

“To su dva obimna i ozbiljna dokumenta na kojima počiva finansiranje institucija BiH i povrat javnog duga. Dakle, Ministarstvo financija i trezora BiH je imalo težak zadatak i prema tome se odnosimo odgovorno, profesionalno i ne podliježemo raznim pritiscima koji su svakodnevni i neosnovani”, rekao je ministar Bevanda.

Ističe da je temeljem Ustava i zakona Ministarstvo finansija i trezora BiH samo tehnički izvršitelj u procesu donošenja budžeta.

Globalni okvir fiskalne bilance i politika u BiH zadao je okvire za budžet institucija BiH za 2022. godinu koji će iznositi 1.073.600.000 KM od čega su izdvajanje prihoda od indirektnih poreza za nivo BiH 865.500.000 KM, a ostatak su vlastiti prihodi.

Usvajanjem budžeta bio bi omogućen novac za Opće izbore, ali je pitanje koliko brzo može biti završen ovaj proces i da li će budžet biti donesen na vrijeme da finansira aktivnosti Centralne izborne komisije BiH.

Klix

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close