Bevanda informirao poslanike o posljedicama nesreće: Devastirano 100.000 objekata

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda je, prezentirajući Informaciju o posljedicama prirodne nesreće u BiH, na sjednici Predstavničkog doma PSBiH, kazao da preliminarne procjene govore da je sa svojih ognjišta pomjereno više od 950 hiljada stanovnika, devastirano više od 100 hiljada stambenih objekata i zgrada, više od 230 škola i zdravstvenih ustanova…

Naveo je da su ogromne štete u poljoprivrednim gazdinstvima, industrijskim objektima, prometnoj infrastrukturi i „posebno izražen problem predstavlja posljedično ogroman broj klizišta“.

– Iako se barata preliminarnim procjenama, jasno je da su posrijedi ogromne posljedice. Osim ljudskih žrtava tu su štete na imovini i ogromne štete koje su nastupile na infrastrukturi- kazao je Bevanda.

Po njegovim riječima, Vijeće ministara BiH je, promptno reagirajući na nastalu situaciju, te sukladno svojim zakonskim ovlastima na sedam održanih sjedica u proteklom periodu donijelo veći broj odluka i zaključaka radi uspostavljanja neophodnih pretpostavki kao i kapaciteta za djelovanje u ovakvim vanrednim situacijama.

Bevanda je informirao poslanike o odlukama koje je Vijeće ministara BiH donijelo u prethodnom periodu te podsjetio i na zaključke koje je Vijeće ministara BiH usvojilo.

Jedan od zaključaka jest da se zadužuju sva ministarstva i druge institucije BiH da, u skladu sa svojim nadležnostima, poduzmu potrebne mjere za funkcioniranje u vanrednim okolnostima nastalim usljed poplava.

Također, zaduženo je Ministarstvo sigurnosti da, u saradnji s institucijama entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH, redovno informira Vijeće ministara BiH o tačnom broju osoba stradalih u poplavama.

Ministarstvo sigurnosti BiH je zaduženo da, u saradnji s nadležnim institucijama u entitetima, Brčko Distriktu BiH, kantonima i općinama, u kontinuitetu Vijeću ministara dostavlja informacije o potrebnoj pomoći na ugroženim područjima (hrana, odjeća, obuća, lijekovi, medicinska oprema, oprema za sanaciju terena i drugo).

Zaduženo je Ministarstvo vanjskih poslova da, u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstvom finansija i trezora i drugim ministarstvima, pripremi inicijativu za organiziranje međunarodne donatorske konferencije za pomoć BiH radi saniranja posljedica katastrofalnih poplava.

Ministarstvo vanjskih poslova je zaduženo da koordinira aktivnosti na zajedničkom nastupu Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije prema Evropskoj uniji i drugim međunarodnim finansijskim institucijama u traženju pomoći.
Zaduženo je Koordinaciono tijelo BiH za zaštitu i spašavanje da Vijeću ministara redovno dostavlja informacije o stanju u ugroženim područjima radi informiranja.

– Vijeće ministara BiH je formiralo interresornu radnu skupinu koju čine predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstva finansija i trezora i Ministarstva komunikacija i prometa, dva člana predstavnika Vlade FBiH, dva člana predstavnika Vlade RS-a, jedan član predstavnik Vlade Brčko Distrikta. Zadatak Radne skupine  je da u saradnji s drugim ministarstvima pripremi kriterije za raspodjelu pomoći Bosni i Hercegovini, pogođenoj prirodnom katastrofom izazvanom poplavama – kazao je Bevanda.

Jedan od zaključaka je i da Vijeće ministara BiH poziva nadležne institucije svih nivoa vlasti u BiH da hitno pristupe aktivnostima na procjeni šteta koje će biti podloga za traženje međunarodne pomoći.

– Kada se govori o procjeni štete, važno je istaknuti da će predstavnici Evropske komisije, Svjetske banke, UN-a, na ekspertskoj razini i sukladno međunarodnim standardima, izvršiti procjenu štete nastale ovom prirodnom katastrofom, izravno poplavama u svibnju 2014. godine. Oni će početi raditi već 29. svibnja, što predstavlja pouzdanu osnovu za traženje raznih vidova pomoći u procesu obnove, koji bez svake sumnje uveliko prevazilazi realne mogućnosti i kapacitete naše zemlje – kazao je Bevanda u obraćanju poslanicima.

(FENA)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close