Banke posudile od ECB-a “samo” 82,6 milijardi eura

Evropska centralna banka (ECB) jučer je bio domaćin prve ciljane kreditne operacije (TLTRO), koji ima za cilj da probudi evropske banke da daju kredite, a da se poboljša efikasnost prijenosa monetarne politike na realnu ekonomiju.
ECB je među 255 finansijskih institucija podijelo “samo” 82,6 milijardi eura. Hoće li to biti dovoljno da se poveća kreditiranje? Analitičari su skeptični jer su očekivali najmanje dvostruko veći interes banaka, koje mogu u prve dvije od osam aukcija koja će se organizirati u svakom kvartalu do septembra 2016. posuditi do 400 milijardi eura.
Veći interes može se očekivati ​ na aukciji u decembra čkada budu poznati rezultatitemeljitog pregleda evropskih banaka.
Pozajmljeni novac, za koji plaćaju 0,05 posto kamate mora na neki drugi način da se vrati do 2018. godine. Međutim, samo ako će se koristiti za kreditiranje biznisa ili domaćinstava, u suprotnom ga moraju vratiti nazad.
U finansijskoj grupacijai UniCredit nisu imali problema sa zaduživanjem iz Frankfurta. Juče su pozajmili od ECB-a koje 7,75 milijardi eura, što je 750 miliona više od očekivanja analitičara. žBanke mogu u septembru i decembru posuditi od ECB-a početna sredstva u iznosu od sedam posto od ukupnog obima njihovih kredita privredi i domaćinstvima u eurozoni, isključujući stambene kredite stanovništvu.

Indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close