Bankarski sektor BiH na kraju godine iskazao gubitak od 26,6 miliona KM

Ključni pokazatelji bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini (ukupna aktiva, kapital, krediti i depoziti) u 2013. godini zabilježili su porast u odnosu na 2012. godinu, saopćeno je iz Udruženja banaka Bosne i Hercegovine  (UBBiH), pozivajući se na nerevidirane podatke entitetskih agencija za bankarstvo o poslovanju komercijalnih banaka u BiH.

Ukupna aktiva na kraju godine povećana je za dva procenta te je premašila iznos od 22 milijarde KM. Iznos ukupnog kapitala banaka također je nastavio rasti, za pet procenata, i krajem godine iznosio je 3,2 milijarde KM.

Bankarski sektoru BiH je i u prethodnoj godini nastavio pratiti i podržavati bh. ekonomiju, čemu svjedoči porast kreditne aktivnosti za tri procenta, čime su ukupni krediti na kraju godine iznosili 15,7 milijardi KM. Nešto veći porast, od pet procenata, zabilježen je na strani depozita koji iznose 16,2 milijarde KM, što je najveći iznos depozita do sada i predstavlja još jednu potvrdu povjerenja u stabilnost bankarskog sektora u BiH.

Imajući u vidu da banke nisu izolovan sistem i dijele sudbinu realnog sektora, ta kretanja su neminovno imala veliki utjecaj na ostvareni rezultat u 2013. godini.

“Od 27 banaka, koliko je u protekloj godini poslovalo na bh. tržištu, 22 banke su poslovale sa dobiti, dok je pet banaka ostvarilo negativan rezultat, čime je ukupan sektor na kraju godine iskazao gubitak od 26,6 miliona KM. Važno je istaći da je navedeni rezultat posljedica visokih rezervacija i tzv. ‘pospremanja’ portfelja određenih banaka, te kao takav ne umanjuje sigurnost, stabilnost i likvidnost ukupnog bankarskog sektora”, istakao je Michael Mueller, predsjednik Udruženja banaka BiH.

Odraz stanja na tržištu i postojećeg rizika, koji se s jedne strane reflektirao i kroz porast loših kredita (NPL) na nivo od preko 15%, je i povećanje ukupnih rezervacija za 23 procenta.

“Međutim, ovaj podatak o povećanju rezervacija istovremeno potvrđuje da banke upravljaju portfeljom na ispravan način, poštujući propise i procedure, i dalje oprezno pristupajući rizicima”, dodao je Mueller.

U 2013. godini nastavljen je trend smanjenja broja kreditnih partija koje otplaćuju jemci, te je broj takvih kredita smanjen za 16%, na 3.383, što čini 0,2% od ukupnog broja kreditnih partija.

U bankarskom sektoru BiH lani je zaustavljen trend smanjenja broja uposlenika i na kraju 2013. bilo je ukupno  10.357 zaposlenih u komercijalnim bankama u BiH, saopćeno je iz UBBiH.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close