Bankama zabranjeno otvaranje računa na ime pomoći ugroženima

Republički štab za vanredne situacije zabranjuje bankama sa sjedištem u Republici Srpskoj i filijalama banaka iz Federacije BiH i Brčko distrikta, da otvaraju račune za posebne namjene na ime pomoći za poplavljena područja, a na zahtjev jedinica lokalne samouprave, javnih ustanova i preduzeća i drugih republičkih uprava, organa i organizacija.
Bankama se naređuje da do 23. maja zatvore račune za posebne namjene na ime pomoći za poplavljena područja, otvorene po zahtjevu pomenutih lica.
Štab za vanredne situacije naređuje bankama da uplate pravnih i fizičkih lica, koja žele donirati sredstva na ime pomoći za poplavljena područja, izvršavaju isključivo u korist računa Ministarstva finansija.
U saopštenju Biroa Vlade za odnose sa javnošću podjećaju na naziv KM računa: račun posebnih namjena za pomoć poplavljenim područjima, broj 562-099-80946823-10 otvoren u NLB Razvojnoj banci Banjaluka.
Naziv deviznog računa: jedinstveni devizni račun trezora, broj BA39 5517 9048 0118 3851, Unikredit banka Banjaluka, SWIFT: BLBABA22.
Republički štab istovremeno naređuje Robnim rezervama Republike Srpske da nabave 50 tona stočne hrane za grad Bijeljinu i 50 tona stočne hrane za opštinu Šamac, a prema zahtjevu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
U saopštenju se navodi da Republički štab za vanredne situacije predlaže Vladi da prihvati ponudu Svjetske banke za dodjelu grant sredstava i samu izradu procjene šteta i potreba iz nedavnih poplava.
“Vladi se predlaže da, s tim u vezi, uputi pismo Savjetu ministara BiH koji treba da podnese zahtjev Svjetskoj banci za izradu rapidne i detaljne procjene”, dodaje se u saopštenju.

Indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close