BiHBiHPolitikaPrivreda

„Banje Kiseljak – Hotela Dalmacija“: Kantonalni sud potvrdio mjeru zabrane Općini Kiseljak …

Kantonalni sud u Novom Travniku je 05.09.2018. godine, Rješenjem broj: 49 0 P 040381 18 Mož, odbio Žalbu Općine Kiseljak i potvrdio rješenje Općinskog suda u Kiseljaku broj 49 0 P 040381 17 Mo od 13.07.2018. godine.

 

RJEŠENJEM Općinskog suda u Kiseljaku

 

„ODREĐUJE SE MJERA OSIGURANJA i nalaže se …da odmah prestane sa izvođenjem radova kopanja, izgradnje i trasiranja ceste na parceli označenoj kao k.č. … „ pa su nabrojane parcele koje su imovina „Banje Kiseljak – Hotela Dalmacija“.

Skoro osamnaest godina traje agonija poduzeća iz naslova, a ogleda se u činjenici da nadležni općinski organi u Kiseljaku, temeljem Uredbe o upisu u javne knjige nekretnina i prava na nekretninama u postupku privatizacije, nikada nije odgovorio na zahtjev poduzeća iz naslova, niti je donesena ikakva odluka od strane upravnog organa.

Vezane objave:
– Općini Kiseljak i Općinski sud u Kiseljaku naložio obustavu radova na imovini „Banje Kiseljak – Hotela Dalmacija“

– Da li Hrvatska zna šta finansira u BiH
– Kiseljak: Ako laže vlast, ne laže Sud
– Samovolja Općine Kiseljak ili uzurpacija privatnog posjeda
 “Banja Kiseljak – Hotel Dalmacija” ili kad vam pravda okrene leđa

Da OSAMNAEST godina političke samovolje niko u DRŽAVI ne može ili ne želi da riješi, suština je priče koju donosimo.

Nedavno je objekt Starog hotela “Turist”, svečano otvoren kao humanitarni projekt nevladinog sektora “Centaz za edukaciju i rehabilitaciju”. Ovaj projekt Općina Kiseljak realizirala je i sredstvima Vlade Republike Hrvatske.

– Kiseljak: Na privatnom posjedu političko slikanje Načelnika

Samovolja lokalne vlasti u Kiseljaku koja javno negira pravosudne institucije, rješenja i odluke nadležnih organa, vjerovatno da nije presedan u BiH, međutim jeste školski primjer političkog bezobrazluka i tiranije.

Samo na Balkanu političarima sudska rješenja, reješnja vlasti koju sami predstavljaju (PRAVDA, ZAKON i šta sve ne) ne predstavlja ništa kada su u pitanju partijski interesi i interesi političkih oligarhija.

To što se u ovm primjeru može personalizirati, takva politka kroz personalitet Načelnika Općine Kiseljak nije kiseljačka posebnost, a još manje kazuje o njegovoj moći. Radi se o sistemskom poremećaju društvenih vrijednosti koje u ovom primjeru opstruiraju poduzetnički – investicijski projekt koji je mogao biti paradigma turističke i zdravstvene ponude Kiseljaka.

Činjenica da se poduzetnički projekt – potencijalna investicija opstruira OSAMNAEST godina, samo i jedino voljom lokalnog moćnika, sigurno nije dobra poruka niti domaćim a još manje inozemnim investitorima.

„Banje Kiseljak – Hotela Dalmacija“ 

Preduzeće “Banja Kiseljak – Hotel Dalmacija” u Kiseljaku privatizirano je javnim upisom dionica 2000. godine. Program privatizacije odobrio je Upravni odbor koji je imenovala Općina Kiseljak. Šest godina kasnije Općina je zatražila poništenje dijela programa privatizacije, što je Agencija za privatizaciju odbila, nakon čega su uslijedili brojni sudski procesi. 

Agencija je 2001. godine izdala rješenje o odobrenju upisa u sudski registar, što je zadnji dokument kojim se vrši upis promjene vlasništva.

U Agenciji za privatizaciju SBK-a, više puta su potvrđivali da do poništenja privatizacije neće doći. Za njih su i zemljište i zgrade vlasništvo dioničara. A sve to, ipak, uknjiženo na Općinu Kiseljak, kojoj očigledno novi vlasnici nisu po volji.

Iz mnogobrojnih dokumenat viših nivoa vlast i pravosuđa, izdvajamo a primjera radi: Zahtjev za donošenje rješenja za upis nekretnina i prava na nekretnine u jevne knjige – “Banja Kiseljak – Hotel Dalmacija” iz 2015. godine, a koji je potpisao direktor Agencije za privatizaciju SBK;
“… predlaže se da Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, sukladno čl. Uredbe o upisu u javne knjige nekretnina i pravo na nekretninama u postupku privatizacije donese ispravu podobnu za upis prava vlasništva u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Kiseljaku i pravo posjeda u Katastru Općine Kiseljak u korist društva “Banja Kiseljak – Hotel Dalmacija” d.d. Kiseljak sa 1/1 dijela na gore navedenim nekretninama”.

A “gore” navedene nekretnine su:

“… upisane u Katastarsko knjižni izvadak broj:1098 k.o. Kiseljak, označena kao: k.č. 1274 dvorište površine …. sveukupno 49.542,00 m2….”

Sve izneseno je potvrdila i revizija privatizacije iz 2016. godine, a koja je urađena na zahtjev Načelnika Općine Kiseljak.

12.12.2016. godine je Agencija za privatizaciju F BiH završila reviziju pretvorbe i privatizacije “Hotela Dalmacija” d.o.o. Kiseljak te “utvrdila da je postupak privatizacije proveden u skladu sa članom 23. Zakona o privatizaciji preduzeća, Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća …” – “ista se može ocjeniti ispravno provedenom…”.

magazinplus.eu

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close