Bahatost šefova kabineta, savjetnika i sekretara: Manipulacijama prebivališta do većih zarada

Samo za troškove prevoza zaposlenih u Parlamentarnoj skupštini BiH mjesečno se izdvaja nevjerovatnih 17.434,80 KM, što na godišnjem nivou iznosi oko 210.000 KM…

(Almir Terzić – Buka)

Većina dužnosnika u kabinetima članova Kolegija Predstavničkog doma – Željko Kuzmanović, Veso Vegar, Damir Porobić i Armin Čolić te Renata Paškalj iz Doma naroda Parlamenta BiH koriste sve načine kako bi uvećali svoja primanja – osim plaće od po 2.140,60 KM, ostvaruju pravo na naknade za odvojeni život od 300 KM, troškove smještaja od po 500 KM, topli obrok od 132 KM, te vikend karte za posjete porodici od 110 do 190 KM

Samo za troškove prevoza zaposlenih u Parlamentarnoj skupštini BiH mjesečno se izdvaja nevjerovatnih 17.434,80 KM, što na godišnjem nivou iznosi oko 210.000 KM. Koriste se razne vrste manipulacija samo kako bi se ostvarilo pravo na dodatne naknade. Tako šefovi kabineta i savjetnici često prijavljuju mjesto prebivališta u Sarajevu kako bi osim vikend karata za posjet porodicama imali mogućnost da primaju naknadu za odvojeni život od 300 KM, te zakup stana od 500 KM (ne uključje režijske troškove). Dio zaposlenika, pak, prijavljuje da na posao svakodnevno dolazi čak iz Zenice, Konjica, ali i Kaknja, Fojnice, Visokog, Kiseljaka, Kalinovika, Sokoca, te Pala, neki često samo i kako bi ostvarili pravo na veće troškove prevoza. Za dio njih posebno onih koji su prijavili da dolaze na posao svakodnevno iz Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona gotovo sa sigurnošću se zna da stvarno žive u Sarajevu. BUKA donosi pregled primanja najviše rangiranih kao i troškova prevoza uposlenika u Parlamentarnoj skupštini BiH – na spisku ih ukupno 155.

Najbolje plaćene pozicije uposlenika u Parlamentu BiH su sekretara domova (Predstavničkog i Doma naroda), šefova kabineta, savjetnika, ali i sekretara komisija.

Sekretar Doma naroda Marin Vukoja ima osnovnu plaću od 3.092,10 KM. Koristi i naknadu za odvojeni život od 300 KM, jer se nalazi na spisku onih koji koriste vikend karte za posjete porodici na relaciji Široki Brijeg – Sarajevo i Mostar – Sarajevo u iznosu od 188 KM. Kako živi van mjesta boravišta ima pravo i na 500 KM troškova smještaja.

Njegov kolega sekretar Predstavničkog doma Bojan Ninković također, ima osnovnu plaću od 3.092,10 KM isto kao i sekretar Zajedničke službe PS BiH Ferid Buljubašić. Njih dvojice nema među korisnicima naknada za prevoz.

Sva trojica inače, imaju pravo na troškove reprezentacije u iznosu od po 200 KM, kao i plaćen mobilni telefon u visini do 100 KM mjesečno. Pripada im i naknada za topli obrok u visini od 132 KM.

Enormne su i plaće i troškovi koji se izdvajaju za šefove kabineta/savjetnike članova Kolegija Parlamentarne skupštine BiH. Njihova osnovna plaća je 2.140,60 KM.

Tako šef kabineta zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Milorada Živkovića (SNSD) Željko Kuzmanović osim plaće koristi naknadu za vikend karte za navodne posjete porodici, iako mu svi kao i on žive u Novom Sadu (fiktivno bio prijavljen u Brčkom do aprila 2010, a od tada u Tesliću), na relaciji Sarajevo – Teslić u iznosu od 192 KM.

Oba savjetnika zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Denisa Bećirovića (SDP) Damir Porobić i Armin Čolić koriste pravo na vikend karte za posjete porodicama u Tuzlu u iznosu od po 168 KM.

Predstojnik ureda predsjedatelja Zastupničkog doma PS BiH Bože Ljubića (HDZ 1990) Veso Vegar također, koristi vikend karte za posjete porodici na relaciji Sarajevo – Mostar što naplaćuje mjesečno po 160 KM. Predstojnica ureda predsjedatelja Doma naroda PS BiH Dragana Čovića (HDZ BiH) Renata Paškalj koristi vikend karte za posjete Zenici u mjesečnom iznosu od po 112,80 KM.

Kuzmanović, Porobić, Čolić, Vegar i Paškalj s obzirom da koriste vikend karte ostvaruju pravo na odvojeni život u iznosu od po 300 KM, kao i naknadu za troškove smještaja od 500 KM, te topli obrok u iznosu od 132 KM.

Istovremeno savjetnica Čovića Lidija Bradara uz plaću od 2.140,60 KM, ostvaruje pravo i na mjesečnu kartu od 204,90 KM s obzirom da je navela da na posao dolazi svaki dan iz Kiseljaka, kao i topli obrok od 132 KM. Savjetnik Živkovića Igor Bunić i dosadašnji savjetnik zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Sulejmana Tihića (SDA) Aljoša Čampara uz plaću od po 2.140,60 KM, te topi obrok od 132 KM ostvaruju i pravo na gradsku kartu u iznosu od po 53 KM.

Šefica kabineta Tihića Sehada Kolenović, savjetnik Ljubića Josip Merdžo, te savjetnik zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda PS BiH Ognjena Tadića (SDS) Boško Čeko nisu navedeni kao zaposlenici već im se isplaćuju naknade po ugovoru o djelu u visini plaće koju bi primali u Parlamentu BiH – 2.140,60 KM.

Među privilegovanim su i dva sekretara Ljiljana Milićević, Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost i Amer Bekrić, Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj. Njihova osnovna plaća je 2.000 KM, ali koriste i vikend karte.

Milićević ostvaruje to pravo za posjet porodici na relaciji I. Sarajevo – Bileća u iznosu od 176 KM mjesečno, a Bekrić na relaciji Sarajevo – Mostar u mjesečnom iznosu od 160 KM. To znači da ovi sekretari ostvaruju i pravo na odvojeni život u iznosu od po 300 KM mjesečno, te 500 KM za troškove smještaja. Naravno uz topli obrok od 132 KM mjesečno.

Ista prava koristi još jedino rukovodilac Zakonodavno-pravnog sektora u Sekretarijatu PS BiH Mirjana Kutanjac. Osim plaće (oko 2.000 KM), te naknada za odvojeni život, smještaj, topli obrok ona koristi i naknadu za vikend kartu na relaciji I.Sarajevo – Trebinje u mjesečnom iznosu od 212 KM.

Po 2.000 KM osnovna je plaća i sekretara: Vlatke Dangubić, Zajedničke komisije za evropske integracije i Nenada Pandurevića, Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije koji imaju i pravo na plaćeni mobitel u mjesečnom iznosu do 100 KM, te Željka Kosmajca, Komisije za budžet i finansije Predstavničkog doma. Kako sve troje dolaze na posao sa Pala plaća im se mjesečna pojedinačna karta u iznosu od po 178,64 KM. Sekretar Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma Merdžana Iglica uz plaću od 2.000 KM ima i mjesečno pravo na plaćeni mobitel do 100 KM. Svi dobivaju topli obrok u mjesečnom iznosu od po 132 KM.

Osnovnu plaću od po 2.000 KM, te pravo na topli obrok od 132 KM, kao i korištenje gradske karte u visini od 53 KM dobivaju i sekretari: Igor Bajić, Ustavnopravne komisije, Emira Češljar, Komisije za vanjsku trgovinu i carine, Ahmed Jalovčić, Komisije za promet i komunikacije, Davorin Semenik, Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova (svi Predstavnički dom), Zijad Hasić, Ustavnopravne komisije Doma naroda, te Muamera Numić, Zajedničke komisije za nadzor nad radom OSA, Davorka Čaplinski, Zajedničke komisije za administrativne poslove i Emina Jahić, Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku.

Brojne su i privilegije parlamentarnog vojnog povjerenika Boška Šiljegovića. Osim plaće od oko 2.000 KM, toplog obroka od 132, naknade za gradsku kartu od 53 KM, on ima i pravo na mjesečnu reprezentaciju u iznosu od 200 KM, te plaćene troškove mobitela u visini do 100 KM.

Osim navedenih za čak još 47 uposlenika Parlamentarna skupština BiH plaća mjesečne naknade za troškove prevoza koji su veći od cijene gradske karte u visini od 53 KM. Tako se za Sonju Vrcić mjesečno plaća karta iz Konjica u iznosu od 352 KM, dok mjesečna karta za Ivanu Lalović na relaciji Kalinovik – I. Sarajevo košta 349,28 KM. Za čak pet uposlenika plaća se mjesečna karta u visini od po 334,30 KM za dolazak na posao u Sarajevo iz Zenice i to pravo ostvaruju: Snježana Kisić, Dijana Bogunić, Faruk Zukić, Šaha Karabašić i Vahudin Džanković. Mjesečna karta za Eldinu Smailagić iz Buzića (općina Visoko) košta 311,60 KM.

Da dolaze na posao iz Fojnice prijavili su Nedim Velić, Jadranka Korać i Sabina Kapidžija i njihove mjesečne karte koštaju po 308,80 KM, dok se karte iz Kaknja u mjesečnom iznosu od po 306,50 KM plaćaju za: Marina Mijačevića, Ivana Lovrića i Zorana Brkića. Pojedinačne karte u mjesečnom iznosu od po 246,40 KM na relaciji Sokolac – Podromanija – Sarajevo plaćaju se za: Laru Borovinu, Radomira Curovića i Duška Jolovića. Iznos mjesečne karte Samre Avdić iz Visokog košta 206 KM, a Miroslava Koprivice iz Kiseljaka 204,90 KM.

Pojedinačne karte u iznosu od po 178,64 KM mjesečno se plaća za dolazak 20 zaposlenika u Parlamentarnu skupštinu BiH sa Pala i to pravo koriste: Veljko Mastilo, Sonja Cerovina, Olja Golijanin, Vladana Lučić, Bojana Radović, Dobrinka Savić, Svetlana Miovčić, Danka Stanišić, Vladanka Veselinović, Milena Likokur, Momirka Bešević, Veljko Vilotić, Radomir Marjanović, Dragana Cicović, Miroslav Stanišić, Nataša Čabak, Mladen Nešković, Slaven Knežević, Aleksandar Mičić, te Aleksandra Zirojević.

Mjesečna karta za Aleksandra Gutalja i Branislava Čodu na relaciji Mokro – I. Sarajevo košta po 141 KM. Nemanji Gojkoviću za relaciju Petrovići – I. Sarajevo plaća se mjesečna pojedinačna karta u iznosu od 129,36 KM, Miri Škrbić – Tomić koja dolazi na posao iz RS-a (Miljevići – I.Sarajevo – Grbavica) za pojedinačnu kartu plaća se 123,20 KM

Pojedinačne karte za Aleksandra Ninkovića na relaciji Kasindo – I.Sarajevo plaća se 110,88 KM isto kao i Predragu Kreštalici (na relaciji Miljevići – I. Sarajevo), te Jeleni Rajaković i Anđelki Dobrilović – Rajak za relaciju Kasindo – I. Sarajevo.

 

Za preostalih 84 uposlenika se isplaćuje naknada za gradsku kartu od po 53 KM što Parlamentarnu skupštinu BiH košta mjesečno 4.452 KM.

 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close