Aukcijska prodaja Robne kuće “Vema”

Agencija za privatizaciju ZDK danas je objavila Javni poziv broj 52.za učešće na aukcijskoj prodaji/prodaji putem javne dražbe/u maloj privatizaciji preduzeća „Velepromet – maloprodaja“ d.o.o Visoko, IDB: 4218211360003, Robna kuća „Vema“ Visoko.

Robna kuća „Vema“ sa pripadajućim zemljištem. Objekat je izgrađen i pušten u funkciju 1982.godine. Prema Prospektu Prodavca, objekat se sastoji od podruma, prizemlja i šest etaža ukupne površine 8,838 m2, od čega je 6,500m2 prodajnog i skladišnog prostora. Oko objekta je izgrađen parking-prostor površine 5,390m2, sve izgrađeno na k.č 1694/1 Zk uložak broj 5910. U toku i poslije rata, objekat je pretrpio znatna materijalna oštećenja, međutim, njegovi vitalni elementi nisu ugroženi, što je potvrđeno i stručnim atestima.

 

POČETNA CIJENA: 3.664.638,00 KM

 

DEPOZIT: 100.000,00 KM

 

NAKNADA ZA UČEŠĆE: 100,00 KM

 

Pregled predmeta prodaje: Svaki radni dan u periodu od 10:00 do 15:00 sati, Visoko, Branilaca 19. Plaćanje se vrši 100% u novcu (gotovinskim sredstvima).

 

Napomena: Na predmetu prodaje, na osnovu zahtjeva za doregistraciju zakonske hipoteke broj 10-4-01-15-5-381/07 Z.M od 7.5.2007.godine uknjižena je zakonska hipoteka na nekretninama poreznog obveznika – dužnika „Velepromet – maloprodaja“ d.o.o Visoko radi osiguranja potraživanja u iznosu od 1.799.004,87 KM u korist Kantonalnog poreznog ureda Zenica.

 

Nakon uplaćene kupoprodajne cijene, Prodavac preuzima obavezu brisanja hipoteke.

 

Na osnovu pravosnažnog rješenja Općinske službe za geodetske, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina Visoko, broj 06/5-31-5-29/02 od 11.11.2002.godine, uknjiženo pravo služnosti prolaza i prilaza pješke u k.k ul.994 K.O Visoko u dužini od 50 m i širine 3 m preko parcele 1694/1 kao poslužnog dobra, a u korist parcele 93 kao povlasnog dobra.

 

Aukcija/dražba će se održati u Aukcijskom/dražbenom centru – Prostorije Agencije za privatizaciju ZDK na adresi Zmaja od Bosne bb. Zenica. Aukcija/dražba će biti održana 21.4.2014.godine sa početkom u 11 sati. Sticanje prava učešća se postiže popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita ili dostavom bankarske garancije. Garancija izdata na ime depozita mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije i mora imati rok važenja najmanje 180 dana od krajnjeg roka za dostavljanje prijave. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji. Depozit se uplaćuje na račun Agencije, broj 1340100000014670 kod IK Banke d.d. Zenica, najkasnije 7 dana prije početka aukcije. Obrazac prijave, sa priloženom kopijom uplatnice ili bankarskom garancijom, mora se dostaviti Agenciji poštom ili lično najkasnije 7 dana prije datuma održavanja aukcije do 16:00 sati 14.4.2014.godine. Registracija učesnika za aukciju će biti održana 2 sata prije početka aukcije, u prostroijama Aukcijskog centra. Prilikom registracije učesnici na aukciji su dužni obavezno dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 3. I člana 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća i platiti naknadu za učešće. Prodaja putem javne aukcije odvijat će se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća i Pravilima aukcije.

 

Za sve dodatne informacije i bliže identifikacione podatke o predmetu prodaje potencijalni kupci se mogu obratiti Sektoru za poslove privatizacije u Agenciji, lično, putem telefona broj 032/243-121 ili pisano na adresu Agencije, Zmaja od Bosne bb, Zenica. Javni poziv za aukcijsku prodaju bit će objavljen u listu „Oslobođenje“, Sarajevo 21.3.2014.godine, te na internetu (www.apf.com.ba).

 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close