APF podnijela zahtjev za zaštitu imovine društva Feroelektro dd Sarajevo

Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine uputila je 22.10.2014. godine, Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, zahtjev za za zaštitu imovine privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo koja se nalazi u poslovnoj zgradi na adresi Maršala Tita br. 48 u Sarajevu

Imajući u vidu činjenicu, da uprava društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo i kupac, i dalje na nezakonit način vrše devastaciju imovine društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo. Agencija za privatizaciju u FBiH predlaže MUP-u Kantona Sarajevo da u okviru svojih nadležnosti poduzme sve mjere i aktivnosti s ciljem njene zaštite i, te da Agenciju za privatizaciju u BiH, na odgovarajući način o tome obavijesti.

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, kao prodavac, sa privrednim društvom „Stanić-Invest“ d.o.o. Kreševo, kao kupcem, zaključila je Ugovor o kupoprodaji državnog kapitala „Feroelektro“ d.d. Sarajevo, 15.01.2004. godine. Na osnovu navedenog ugovora, izvršen je prijenos 60,66397 % dionica koje su bile u državnom vlasništvu na kupca, i kupac je, shodno tome, stekao i pravo upravljanja privrednim društvom „Feroelektro“ d.d. Sarajevo.

S obzirom da kupac nije izvršavao svoje obaveze iz nevedenog ugovora, Agencija je podnijela tužbu za raskid istog, o čemu je Općinski sud u Sarajevu već donio presudu kojom je u cijelosti usvojen tužbeni zahtjev. Kako se radi o prvostepenoj presudi koja još nije pravosnažna, kupac zajedno sa upravom društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo provodi nezakonite aktivnosti kojima se umanjuje imovina i kapital u tom privrednom društvu.
Za poduzimanje bilo kakvih aktivnosti po pitanju raspolaganja imovinom društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo, kupac nema nikakvu saglasnost ove Agencije. U vezi s tim ukazujemo na odredbe navedenog ugovora u kojem je, između ostalog, propisano sljedeće: „Kupac neće uzrokovati, niti omogućiti da se sredstva preduzeća napuste, ustupe, prodaju, prenesu ili odreknu u cijelosti ili u bitnom iznosu, bez prethodne saglasnosti prodavca.“

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close