Antistigma kampanja „Otvori um, otvori vrata“ realizovana i u Visokom

U Galeriji Likum 76 u Visokom je   09.10.2013. godine održana antistigma kampanja „Otvori um, otvori vrata“ koja se sprovodi se u sklopu projekta Mentalnog zdravlja u BiH, finansiranog od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju i administriranog od strane organizacije XY Sarajevo. Implementator kampanje je Udruženje PROI iz Sarajeva u saradnji sa sljedećim partnerskim organizacijama: Udruženje „Optimizam“ Sarajevo, Udruženje majki djece s posebnim potrebama „Radost života“ Sarajevo, Udruženje „Trezvenost“ Sarajevo, Udruženje „EDUS“ Sarajevo, Udruženje „Damar omladine“ Visoko, Udruženje „Svjetlost Drine“ Goražde i Udruženje „Lotos“ Zenica.

Cilj kampanje je podići svijest o važnosti mentalnog zdravlja, te o stigmi i diskriminaciji koje svakodnevno otežavaju živote osoba koje imaju poteškoća s mentalnim zdravljem. Podizanjem svijesti o mentalnom zdravlju želimo djelovati preventivno i ukazati ljudima na načine njegovog očuvanja; ukoliko su se već javile poteškoće s mentalnim zdravljem, na primjerima naših korisnika želimo pokazati da je potrebno priznati problem kao početak oporavka.

Društvena podrška je važan aspekat ozdravljenja i boljeg funkcionisanja. Kampanjom „Otvori um, otvori vrata“ pokušali smo  ukazati koliko jako stigma i diskriminacija ugrožavaju osobe s mentalnim poteškoćama i kako bi uklanjanje ovih pojava iz njihovog života utjecalo na njihov brži i uspješniji oporavak. Kampanja je usmjerena prema mladima, populaciji koja je, prema Istraživanju stavova javnosti o osobama s mentalnim poremećajima (sprovedenog od strane Zavoda za javno zdravstvo FBiH i JZU Instituta za javno zdravstvo RS), najotvorenija za prihvatanje novih informacija i mijenjanje stavova u pozitivnom smijeru.

Otvoren um znači i otvorena vrata za bolji i kvalitetniji život osoba s poteškoćama u mentalnom zdravlju.

Antistigma kampanja pod nazivom “Otvori um, otvori vrata” traje sedam dana, od 07. do 13. oktobra, a glavne aktivnosti se implementiraju u Zenici, Goraždu, Visokom i Sarajevu.

Ove aktivnosti podrazumijevaju provođenje volonterskih uličnih akcija, realizaciju tematskih događaja pod nazivom „Moć/noć antistigme“, realizaciju radio emisija na temu stigme i mentalnog zdravlja i emitovanje video spota na televiziji izrađenog u okviru kampanje.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close