Amra Babić sa privrednicima poslovnih zona Ozrakovići i Čekrekčije

Polazeći od komparativnih prednosti i predispozicija za ekonomski razvoj Općine Visoko s obzirom na geografski položaj, stepen razvijenosti poduzetničkog sektora, blizinu strateških putnih komunikacija, prostorno-planskom dokumentacijom planirane lokacije poslovnih zona, inicijativu privatnog sektora i spremnost Općine Visoko da razvije pravne, institucionalne i sve druge potrebne okvire za uspješnu saradnju javnog i privatnog sektora i
stvaranje ambijenta za razvoj privrede na području općine Visoko i regije kao cjeline danas je u Velikoj Sali Općine Visoko Općinska načelnica Amra Babić sa saradnicima održala odvojene radno-konsultativne sastanke sa privrednicima poslovnih zona Ozrakovići i Čekrekčije i predstavnicima javnih preduzeća.

U prvom dijelu ovih sastanaka izvršena je prezentacija razvojnih planova koje Općina Visoko namjerava realizirati u narednom periodu uz pregled svih aktuelnih i budućih projekata i aktivnosti sa utvrđenom dinamikom realizacije.

Posebno je akcentiran značaj izmjene i usaglašavanja prostorno-planske dokumentacije, sistemski i planski pristup rješavanju infrastrukturnih projekata u poslovnim zonama Ozrakovići i Arnautovići i značaj međusobne koordinacije i saradnje sa privrednicima u stvaranju boljih uvjeta za privređivanje.
Privrednici poslovnih zona Ozrakovići i Čekrekčije podržali su ovakav pristup Općine Visoko u iznalaženju najoptimalnijih rješenja razvoja poslovnih zona a zaključeno je da će Općina Visoko u koordinaciji sa javnim preduzećima pristupiti izradi projektnih zadataka u cilju sistemskog rješavanja kompletne infrastrukture poslovnih zona.
Dogovoreno je da će sugestije sa održanih radno-konsultativnih sastanaka biti sastavni dio daljih aktivnosti Općine Visoko u cilju razvijanja poslovnih zona Ozrakovići i Arnautovići.
Istaknuto je obostrano zadovoljstvo ovim načinom komunikacije Općine Visoko i privrednika ovih poslovnih zona i dogovoren kontinuitet saradnje i spremnost da zajedničkim nastojanjima i resursima realiziramo projekte i stvaramo povoljniji ambijent za poslovanje i razvoj privrede.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close