Amela Semić – doktor poljoprivrednih nauka

Amela Semić je rođena 11.05.1965. godine u Visokom. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta Sarajevo završila je 1992. godine, a 2003. godine na istom fakultetu je magistrirala, a doktorsku disertaciju 15.09.2010. godine obranila. Akademsko zvanje stekla je u aprilu 2011. godine na Sveučilištu/Univerzitetu u Vitezu.

Uža nastavno naučna oblast je “Prehrambena tehnologija” i “Kvalitet i zdravstvena ispravnost namirnica”. Amela Semić je nagažirana na “Prehrambeni aditivi i kontaminanti hrane”, te HACCP i drugi sistemi za procjenu rizika u proizvodnim procesima.

Objavljeni naučni stručni radovi:

1. Amela Semić, Sanja Oručević, Zečević E.:
UTICAJ DODAVANJA NEKIH POBOLJŠIVAČA NA SENZORNI KVALITET I STARENJE HLJEBA
I Simpozij poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva “Strategija razvoja domaće proizvodnje” Neum, 2003. Zbornik radova Poljoprivrednog fakulteta, 119-127, 2004.

2. Sanja Oručević, Amela Semić:
INFLUENCE OF DOUGH RESTING IN A BULK ON THE pH VALUE OF DOUGH AND BREAD QUALITY
4 Croatian Congress of Cereal Tehnologists, Opatija, Croatia, 2003. Proceedings of international congress, 224, 2003.

3. Amela Semić, Muminović Š., Sanja Oručević:
MATIČNA KULTURA I INTEGRALNA RAŽ U PROIZVODNJI ZDRAVSTVENO SIGURNOG HLJEBA
Simpozij “Veterinarstvo i stočarstvo u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane”, Herceg Novi, Srbija i Crna Gora, 2004.

4. Muminović S., Sanja Oručević, Amela Semić, Muratbašić E., Borić E.:
UTICAJ DODAVANJA INTEGRALNOG JEČMENOG BRAŠNA NA VOLUMEN HLJEBA
II Simpozij poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva, Bihać 2004. Zbornik radova Poljoprivrednog fakulteta, god. L,broj 56/2005.

5. Amela Semić, Sanja Oručević, Muminović Š.:
KORIŠTENJE RAŽEVOG INTEGRALNOG BRAŠNA I STAROG HLJEBA KAO OSNOVNIH SIROVINA U KISELOM TIJESTU KOD DVOSTUPANJSKOG POSTUPKA KRUŠNE FERMENTACIJE
Zbornik radova Poljoprivrednog fakulteta,2005.

6. Amela Semić, Sanja Oručević, Nermina Spaho:
UTICAJ PREMJESIVANJA I DUŽINE ODMARANJA TIJESTA NA SENZORNA SVOJSTVA HLJEBA
XIX Naučno-stručni skup poljoprivrede i prehrambene industrije, Neum 2006.

7. Sanja Oručević, Amela Semić, Ševal Muminović, Enida Mujkanović:
UTICAJ DODAVANJA INTEGRALNOG HELJDINOG BRAŠNA NA KVALITET HLJEBA
Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, Gradačac 2006.

8. Amela Semić:
OSNOVNE KARAKTERISTIKE TEHNOLOŠKOG PROCESA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE KOLAČA
Savjetovanje 13.Pekarski dani”Mlinpek Zavod”d.o.o., Novi Sad, 2008. Mlinpek almanah, časopis za mlinarstvo, pekarstvo, testeničarstvo i konditorstvo

9. Amela Semić, Sanja Oručević, Ingrid Bauman, Ševal Muminović, Nermina Spaho, Bernisa Klepo:
EFEKTI ZAKISELJAVANJA TIJESTA NA KARAKTERISTIKE HLJEBA
5 International Congress Flour-Bread ‘09 7 Croatian Congress of Cereal Technologists Flour-Bread ’09, Opatija, Croatia, 2009.

10. Amela Semić, Ingrid Bauman:
KARAKTERISTIKE TIJESTA ZAKISELJENOG SREDSTVIMA ZA ZAKISELJAVANJE
Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu LVI,broj 61/1,BH ISSN 0033-8583,133-154,2011. od broja 52 Radovi su indeksirani kod CAB Publishing – UK.

11. Maja Benković, Ingrid Bauman, Amela Semić,Ševal Muminović:
PHYSICAL PROPERTIES AND FLOWABILITY OF COMERCIALLY AVAILABLE FLOUR AND SEMOLINA TYPES
6 International Congress Flour-Bread ‘11 8 Croatian Congress of Cereal Technologists Flour-Bread ’11, Opatija,
Croatia, 2011.

12. Amela Semić, Ingrid Bauman, Ševal Muminović, Sanja Oručević, Maja Benković:
CHARACTERISTICS OF FLOUR WITH ADD –IN SOURDUGH STARTERS
XXII međunarodna naučno-stručna konferencija poljoprivrede i prehrambene Industrije, Sarajevo, BiH, 2011.

13. Sanja Oručević, D.Gadžo, A.Latifić, S.Sabanović, Amela Semić:
POSSIBILITIES FOR PRODUCTION OF SPELT WHEAT(Triticum Spelta L.) BREAD AND PASTA
22 International Scientific- Expert Conference of Agriculture and Food Industry-Sarajevo,BiH, 2011.Faculty of Agriculture and Food Sciences,University of Sarajevo,BiH;The Proceedings has been indexed with CAB Publishing- UK

14. Maja Benković,Ingrid Bauman,Igor Špoljarić,Gordan Mršić, Amela Semić:
CAKING PROPERTIES OF AGGLOMERATED INSTANT COFFEE POWDERS AS RELATED TO MOISTURE CONTENT AND STORAGE TIME
23 International Scientific- Expert Conference of Agriculture and Food Industry-Sarajevo,september, 2012.,Izmir/Turkey

Edukacije i certifikati:

1999. Kontinuirano unapređenje proizvodnje , REFA institut i Privredna komora kantona Sarajevo

1999. Planiranje razvoja ruralnih područja, Holandski KIT institut i OHR

2002. Intensive course of baking technology, “DIAMANT” – the partner for baking, Wels, AUSTRIA

2002. “TIM-ZIP” – europske tehnologije za pekarstvo, Zagreb, HRVATSKA

2002. “ISERNHAGER”- Die Backkultur, IsernHagen, NJEMAČKA

2002. “AT HEFELE” i “DIOSNA”, Blaustein, NJEMAČKA

2003. Trening Promjena korporativne kulture i Motivacija i sistemi nagrađivanja, PPERP-IMC CONSULTING

2003. Interni auditor sistema upravljanja kvalitetom u skladu ISO 19011 i HACCP smjernica, “MISTRA QMS”d.o.o.

2006. Interni auditor sistema upravljanja okolinom u skladu ISO 14001:2005, “MISTRA QMS”d.o.o.

2011. Sistemi upravljanja sigurnošću hrane ISO 22000, Institut za standardizaciju BiH (BAS)

2011. Implementacija sistema u proizvodnji i preradi hrane/HACCP/GLOBALGAP/ZAKONSKI OKVIR”, EuropeAid EU IPA projekat

2011. Upotreba prehrambenih aditiva, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i European Commission –Taiex, Brussels

2012. Materijali u kontaktu sa hranom, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i European Commission –Taiex, Brussels

2012. Seminar „Dobrobiti od efikasne upotrebe resursa i čistije proizvodnje za industrije u jugo-istočnoj Evropi”,Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i United nations industrial development organization (UNIDO), 07.06.2012. Sarajevo, BiH

2012. Workshop “Razjašnjavanje dilema i nejasnoća vezanih za pojedine zahtjeve standarda ISO 9001 : 2008”, TÜV SÜD HOLDING AG Munchen, Sava d.o.o. Ljubljana, Predstavništvo Sarajevo, 14.9.2012. Sarajevo

2013. Radionica “Razmjena iskustava ISO 9001”, TÜV SÜD Sava d.o.o. Ljubljana, Predstavništvo Sarajevo, 08.10.2013. Sarajevo

2013. HACCP Menadžer, seminar HACCP sistem i njegova implementacija, TÜVadria – Akademija partner of TÜV
Thuringen, 04.10.2013. Sarajevo

2013. Susret partnera SIQ- Slovenski institut za kakovost in meroslovje i predavanje „Novosti standarda ISO 9001 i ISO 14001“, 21.11.2013. Sarajevo

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close