Alternativni operatori u BiH “otkinuli” 5% tržišta

Novi operatori fiksne telefonije u Bosni i Hercegovini, povećali su tržišni udio u fiksnoj telefoniji na više od 5 posto, pokazuju podaci Regulatorne agencije za telekomunikacije (RAK), izvještava Indikator.ba.
Alterativni operatori, kojih ima 13, imali su na kraju četvrtog kvartala prošle godine 45.138 korisnika, što je povećanje od 13,4 posto u odnosu na prethodni kvartal.
Istovremeno, ukupan broj telefonskh linija dominantnih bh. telekoma iznosio je 844.670, što je manje za oko 1,7% nego u prethodnom kvartalu.
Ukupan broj prenesenih brojeva u fiksnoj telefoniji na kraju prošle godine popeo se na 9.626, a što je povećanje za 18,9% u odnosu na kraj trećeg kvartala iste godine.
U fiksnoj telefoniji dominantno tržišno učešće ima BH Telecom sa 47,47%, Telekom Srpske kontroliše 34,57%, a HT Mostar 12,89% tržišta.
Ukupan broj korisnika telefonskih usluga u mobiloj telefoniji u četvrtom kvartalu prošle godine iznosio je 3.488.319, što je povećanje za 1,1% u odnosu na treći kvartal, te se penetraccija mobilne telefonije u našoj zemlji povećala na oko 90,8%.
U porastu je broj prenesenih brojeva, kojih je zaključno sa 31. 12. 2013. godiine bilo 6.513, a što je 22,5% više nego na kraju trerćeg kvartala prošle godine..
Bh Telecom u mobilnoj telefoniji i dalje držu lidersku poziciju sa udjelom od 44,36%, za petama mu je Telekom Srpske sa 42,05% udjela, HT Eronet kontroliše 13,32%, a Izi Mobile 0,27%.

Raste broj Internet korisnika

Broj korisnika Interneta u BiH u stalnom je porastu, te je stopa penetracije dostigla nivo od 56,9 odsto.
Na kraju prošle godine bilo je 515.443 priključaka širokopojasnog pristupa putem fiksne mreže, 294.505 xDSL priključaka, 65.164 priiključaka putem bežičnog pristupa, te manji broj priključaka putem ostalih tehnologija.

Indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close