ZDK: Oko 2,5 miliona maraka za saniranje posljedica majskih i avgustovskih poplava

Vodostaj rijeka na području ZDK je u blagom porastu ali za sada nema opasnosti od poplava. Svi regionalni i većina lokalnih puteva su prohodni, međutim kiša koja neprekidno pada otežava njihovo održavanje posebno na kritičnim tačkama u općinama Zenica i Žepče. Iz Agencije za vodno područje rijeke Save upozoravaju na potrebu poduzimanja mjera zaštite od poplava. U medjuvremenu ta Agencija je osigurala oko 2,5 miliona maraka za saniranje posljedica majskih i avgustovskih poplava u ZDK.

Namjenska sredstva u iznosu od 2,5 miliona maraka najvećim dijelom biće  utrošena za saniranje obala rijeke Bosne. Osigurana su nakon rebalansa finansijskog Plana Agencije za vodno područje rijeke Save i direktno će biti  doznačena ugroženim općinama.

“Smatramo da će općina to najbolje učiniti i najefikasnije i najbrže jer ipak nas koče određene zakonske odredbe, Zakon o javnim nabavkama a ako je općina proglasila vanredno stanje onda taj ide ubrzani postupak”. – izjavio je Sejad Delić, direktor Agencije za vodno područje rijeke Save.

Uz općinu Zenica koja će dobiti 570 000 maraka, značajan iznos  od oko 510 000 maraka je osiguran i za Maglaj. Ocjena je da je su te dvije lokalne zajednice pretpjele najveće štete od poplava ali i da su devastacije na koritu rijeke Bosne na tim područjima najveće.

“Radi se konkretno o projektu koji je već u toku to je obaloutvrda na dijelu općine odnosno u mjesnoj zajednici Kosova, 79 000, radiće se lijeva obalo utvrda rijeke Bosne od mosta prema školama upravo da zaštiti grad, nekih 250 000 maraka, čišćenje naplavina nekih 90 000 maraka i sanacija i regulacija obale na ulasku u grad Maglaj takodjer 90 000 maraka.” – navodi Mehmed Mustabašić, načelnik Općine Maglaj.

Na značajna sredstva mogu računati i općine Zavidovići, Kakanj i Visoko gdje se već realiziraju projekti sanacije obla rijeke Bosne, osnodno Krivaje.  Iz Agencije napominju da bi i za saniranje posljedica poplava rijeka druge kategorije kao i uredjenje njihovih obala trebala biti osigurana sredstva iz vodnih naknada kojima raspolažu kantoni, jer su upravo bujične vode tih rijeka napravile najveće štete u avgustovskim poplavama.

FTV

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close