Agencija Anadolija slavi 94 godine rada

Agencija Anadolija (AA) danas slavi 94 godine uspješnog rada i krupnim koracima korača ka ostvarenju zacrtanih ciljeva, među kojima je i onaj da u narednom periodu uđe u društvo pet najboljih međunarodnih novinskih agencija.Odlukom Mustafe Kemala Ataturka, AA je osnovana 6. aprila 1920. godine i bila je glavni glasnik turske borbe za nezavisnost od početka Oslobodilačkog rata.

AA, koja je osnovana tri godine prije proglašenja Republike Turske, pred sebe je postavila razvojnu strategiju sadržanu u Viziji povodom 100 godina rada, a između ostalog cilj je da u narednom periodu uđe u red najboljih svjetskih agencija. Novinari AA iz 65 zemalja svijeta dnevno objavljuju u prosjeku 1.850 vijesti, 1.500 fotografija i 300 video zapisa.

Vizijom je također zacrtan i cilj da AA svoje vijesti objavljuje na 11 svjetskih jezika, a trenutno su aktivni servisi AA na turskom, engleskom, arapskom, BHS jezicima, kurdskom, ruskom i od danas na francuskom jeziku.

U sklopu Agencije djeluje i Akademija novinarstva, koja i ove godina prima nove polaznike programa za kamermane, fotoreportere, ratno i druge vrste novinarstva.
Ideja nastanka AA
Period nastanka Anadolije bio je teško doba turskog Oslobodilačkog rata, a ideja osnivanja AA rodila se nakon okupacije Istanbula i pokušaja tamošnjih uglednika da osmisle način na koji mogu doprinijeti borbi za nezavisnost Turske. Po dolasku tih uglednka u Anadoliju došlo je i do prvog koraka osnivanja AA.

Yunus Nadi i Halide Edip ugledni intelektualci koji su Istanbul napustili pet dana nakon njegovog pada, 16. marta 1920. godine, idejni su tvorci Agencije Anadolija. Prijedlog imena agencije bio je Turk, Ankara i Anadolu, ali je saglasnost pala na prijedlogu imena koje agencija nosi i danas.

Nadi i Edip su u Ankaru stigli 1. aprila, a ideju o osnovanju AA Kemalu Ataturku su saopćili 5. aprila. Njegovim potpisom dan kasnije osnovana je Anadolija, koja je postala glasnikom turske borbe za nezavisnost, kako unutar Turske, tako i u ostatku svijeta.

Nakon Ataturkovog potpisivanja osnivačkog akta, AA je sa radom počela u vojnoj kasarni Ziraat Mekteb u Ankari, a prvi bilten vijesti objavljen je 12. aprila te 1920. godine.

Prvi bilten vijesti distribuiran je u svim slobodnim dijelovima zemlje, a zanimljivo je da je u njemu bilo i vijesti iz svijeta.

Potom je oformljena i distributerska mreža ljudi koji su dostavljali naredne biltene AA, a agencija je postala najvažniji izvor vijesti u zemlji.

I sam osnivač savremene Republike Turske Ataturk lično je pratio i pomagao rad Agencije u prvim danima njenog rada.
Osnovni principi i smjernice AA
Agencija Anadolija je od svog nastanka imala jasne i precizne principe i smjernice u radu, kojih se držala sve vrijeme u protekle 94 godine.

Osnovana usred rata, AA je raskrinkavala laži i narodu objavljivala tačne i nepristrasne vijesti o dešavanjima u zemlji i svijetu.

AA je i danas agencija koja je ponosna na svoje principe tačnog, nepristrasnog, etičkog i brzog informisanja javnosti.

(Anadolija)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close