A-SDA: Liste kandidata za Skupštinu ZDK

SPISAK KANDIDATA ASDA STRANKE ZA SKUPŠTINU ZE-DO KANTONA:

1.GANIĆ AMIR-VISOKO

2.KOVAČ EMINA-KAKANJ

3.ŠIBONJIĆ SAMIR-ZAVIDOVIĆI

4.ZVEKIĆ ŠEFIK-ŽEPČE

5.TAFRO ZIJADA-ZENICA

6.DELIĆ ELVEDIN-KAKANJ

7.TELALOVIĆ ERMIN-BREZA

8.AHMIĆ MINELA- VISOKO

9.BEČAREVIĆ MUFID-VISOKO

10.ŠAHBAZOVIĆ MIRSAD- ZENICA

11.MUSLIĆ ZEMIRA-ZENICA

12.RIZVIĆ SEMIN- MAGLAJ

13.IBRIĆ EMSAD-ZAVIDOVIĆI

14.MAHMUTSPAHIĆ DŽENANA-VISOKO

15.HADŽIĆ EDIN-KAKANJ

16.MUJAKOVIĆ SAFET- ZENICA

17.KUBAT MUBERA-KAKANJ

18.BIJEDIĆ ADI-ŽEPČE

19.OMEROVIĆ SAMIR-ZAVIDOVIĆI

20.KRSMANOVIĆ DEJANA-VISOKO

21.ŠEĆERBAJTAREVIĆ SAMID-BREZA

22.DŽAFIĆ SALIH-VISOKO

23.HIDO ILHANA-KAKANJ

24.ĐANIĆ ADEL-TEŠANJ

25.ŠIŠIĆ EDO- ZENICA

26.MUSTAFIĆ AMRA-BREZA

27.IMAMOVIĆ ENES- MAGLAJ

28.VALJEVAC MAHIR-VISOKO

29.PORČA MEDINA- ZENICA

30.KOVAČ ELMEDIN-KAKANJ

31.ZEČEVIĆ IRMELA-VISOKO

32.KARAVELIĆ IRHAN-VISOKO

33.GAČIĆ EKREM- KAKANJ

34.KECAN JASMINA-VISOKO

35.AHMIĆ MINELA-VISOKO

36.DELIBAŠIĆ SAMRA- KAKANJ

37.DOKSO MEDINA-VISOKO

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close