-TopSLIDEM plusOglasiVisoko

8. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko 24.06.2021.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20) , a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 8. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko

saziv 2020 – 2024 godina održati:

24.06.2021. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati

sa sljedećim:

                                                               D N E V N I    R ED

  1. Izvod iz zapisnika sa 7. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

  2. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta mjesnih zajednica Grada      

      Visoko za mandatni period 2021-2025.godina

    IZVJESTILAC:Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnika

  3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na 

        cestama na  području Općine Visoko

    IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika

  4. Prijedlog odluke o utvrđivanju i oglašavanju pozicija za članove nadzornih odbora javnih

      preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko

        IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

  5. Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za imenovanje članova  nadzornih odbora 

       javnih   preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko

      IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

  6. Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“

      Visoko

        IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

  7. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Visoko,

      predstavnika Ministarstva zdravstva , na kraći period

        IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

  8. Prijedlog odluke  o davanju na korištenje i održavanje LED displey-a na području  Grada

      Visoko

         IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

  9. Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:        

       9.1. Prijedlog odluke  o uspostavi prava stvarne služnosti  na k.č. 1303/1  i k.č. 1304/1 

       KO  Visoko

          IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

10. Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podršku

      biznisu, privrednicima i obrtnicima za 2021.godinu

    IZVJESTILAC:Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

 11. Informacija  PIU Tima o realizaciji i napretku  Projekta vodosnabdjevanja na području   

       Grada   Visoko  od 14.07.2017. do 01.06.2021.godine

          IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika

 12. Informacija o stanju  i zaštiti  životne sredine na području Grada Visoko

          IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika

 13.Vijećnička pitanja i inicijative.

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red.

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđene mjere epidemiološke zaštite, uz nošenje zaštitne opreme, držanja propisanog rastojanja i poštujete raspored sjedenja u sali  Gradskog vijeća Visoko, kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:

Red. brKomisijaDatumVrijeme
1.Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja21.06.2021.god.14:00 sati
2.Komisija za  izbor i imenovanja21.06.2021.god.15:00 sati
3.Komisija za statut i propise22.06.2021.god.14:00 sati
4.Komisija za prostorno planiranje,   uređenje i ekologiju22.06.2021.god.15:00 sati
      
PREDSJEDAVAJUĆI Gradskog vijeća Visoko
      Nikola Pekić,s.r.

Ul. A. Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, tel: 032/732-502, fax: 032/735-711, mail: vijece@visoko.gov.ba

 

Materijal možete preuzeti na linku:
https://www.dropbox.com/sh/i96ln2ut0xcqgcb/AADUltn8Ug7xlOFRjYOl-mlya?dl=0

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close