6. sjednica Općinskog vijeća Visoko: Demokracija i mahalaški ublehaši

Demokratsko načelo političkog djelovanja zasniva se na vladavini naroda. Uproščeno govoreći, današnje demokratsko političko djelovanje se  zasniva na dva osnovna faktora:

– brojnom (predstavnička demokratija – glasanje numerički potvrđuje opredjeljenost “ZA”. BROJ otkriva stepen saglasnosti – odnos većine i  manjine, na osnovu čega se dobija legitimnost.)
– procedure (skup pravila koja se poštuju u procesu odlučivanja, zasnovanih na zakonima i običajima).

Problematiziranje demokratskog mehanizma se temelji na dilemi “da li izabrani predstavnici građana zastupaju prave interese građana”. Da li  je “tehnologija donošenja odluka” demokratska i valjana.

ODLUKE SU VALJANE AKO SU PROŠLE DEMOKRATSKU PROCEDURU

Participacija građana i kompetentne javnosti u ovdašnjim okolnostima se završava izbornim činom. Za uspješnu participaciju potrebno je  kontinuirano razvijati taj odnos na obje interesne strane:

– jačanje “glasa građana” kroz svakodnevne aktivnosti (javno mnijenje, civilni sektor i svi vidovi društvenog aktivizma),
– “vlast” da shvati dobijeni “glas”, kao obavezu za permanentnim preispitivanjem povjerenja, kroz različite forme konsultacija s građanima.

Retroaktivno dušobrižje, relativizacija elementarnih zakonskih i demokratskih načela po mahalaškoj filozofiji, inat politka – sve su to  osobenosti visočkog političkog miljea, potvrđene i na posljednjoj 6. sjednici Općinskog vijeća Visoko. Treniranje mentalnih disciplina se  nastavlja iz krajnosti u krajnost. Iz apsolutne apstinencije od zdravorazumnosti do srcedrapajućeg dušobrižja za svim i svačim. Ovakva konstatacija se odnosi na sve aktere visočke političke scene.
Javnosti radi – Visoko nema politički profiliranu scenu, niti ima “političare” koji su na nivou kompetencija tog zvanja.
I pored rečenog, politka je sve što čini osobenost jedne zajednice, u ovom slučaju Općine Visoko.

Visočka politika

NACRT “Plan reforme javnog sektora Općine Visoko” je očekivani korak visočke SDA, koja ima politčki legalitet i legitimitet. Proceduralno je taj  dokument valjan. Slijedom proceduralnih dešavanja isti će u javnu raspravu, potom elaboraciju o ekonomskoj opravdanosti, itd, itd. – do  konačnog usvajanja, a svo to vrijeme svi politički akteri i javnost će biti u prilici da utiču na isti.
Zbog istog je u uvodnom dijelu navedeno nekoliko osnovnih postulata političke demokratije.
Sve političke partije koje participiraju u Općinskom vijeću Visoko su se odazvale visočkoj SDA na konsultativne sastanke – usaglašavanje istog.
Na prvom radnom sastanku 23. aprila u prostorijama OO SDA Visoko  “SVI” su plebiscitarno bili “ZA” isti, uz neznatne korekcije i to u dijelu  konačne realizacije “Plana”.
Tri dana poslije 26. aprila na istom mjestu i u isto vrijeme “SVI” su bili protiv.
Dan poslije, na 6. sjednici Općinskog vijeća Visoko, uslijedio je rasplet i demistifikacija političkih interesa.

Naravno, SDA u Visokom je u mogućnosti da uvijek osigura “većinu” – 13 glasova, za svaku odluku koju želi da realizuje. S 12 vlastitih  vijećnika i koalicionim sporazumom sa Strankom za BiH i Nezavisnima – uvijek i vazda je u mogućnosti da “izlobira” potreban broj ručica u  zraku. Ovdje treba naglasiti da se BPS, nedavno oglasio o istupanju iz te koalicije.
Osnovna vokacija političkih stranaka jeste da osvoji vlast u utakmici koju pretpostavlja predstavnička demokratija. Političke stranke su  svojevrsni posrednici između građanina i predstavničkog tijela. Funkcija političkih stranaka svodi se na vršenje vlasti, onda kada im je ukazano  povjerenje na izborima.
Političko djelovanje podrazumjeva odgovorno funkcionisanje u zadatim – zatečenim okolnostima, jer nikada se političko djelovanje ne može  “resetovat” na željeni politički ambijent. Politika je igra kompromisa i koncenzusa.

Retorika “opozicionih” vijećnika se svodi na dvije krajnosti:

– amnestiranje od vlastite odgovornosti, jer su prethodne političke garniture napravile aktuelne probleme,
– sumnja u dobronamjernost bilo čijih namjera osim vlastitih,
dok aktuelni trenutak zanemaruju zbog nedostatka hrabrosti da pokažu vlastitu političku zrelost participiranjem u donošenju odluka na način  koji im osigurava trenutni odnos političkih snaga. Biti “opozicija” u uslovima kada možete biti korektivni faktor političkog djelovanja, djeluje i jeste politički nepromišljeno.

Javna preduzeća i ustanove – redovni godišnji izvještaji o poslovanju, a promišljani i iz perspektive reformskog plana javnog sektora,  izazvali  su diskusije i polemike mahalaškog tipa. Personalizacijom javnih interesa kroz sudbine pojedinaca i grupa u javnom sektoru, a zanemarujući  zakonske okvire i interes građana, određen broj “opozicijskih” vijećnika je manifestirao svoju podložnost dnevno-političkim uticajima. Sudbine pojedinaca su glorifikovane iznad interesa zajednice, a opće društveno dobro shvatili su kao vlastitu “prčiju” koju mogu krčmiti po  vlastitom nahođenju.
Količina izrečenog kritizerstva i kabadahiluk kakav je izmanifestirao predsjednik NO JKP “Gradska Groblja” za vijećničkom govornicom, samo  su pokazatelj ne poznavanja elementarnih mehanizama političkog djelovanja ustrojenog zakonskom procedurom.

Da se razumijemo, niti tvrdim da je SDA u pravu sa svojim namjerama – niti da su “branitelji” postoječeg stanja u krivu. I jedni i drugi ishitreno pokazuju svoje slabosti, što u konačnici oslabljuje kapacitete zajednice kojoj pripadama.

SDA Visoko u ovom trenutku funkcioniše u skladu s viđenjima Halima Zukića, predsjednika OO SDA Visoko i načelnice Općine Amre Babić.  Reformski plan javnog sektora s prijedlogom – smjernicama transformacija preduzeća i ustanova, bez konsultacija s rukovodstvima u istima,  bez temeljitih revizorskih nalaza za svakog po na osob, i bez pripreme javnog mnijenja na takve korake, u startu je izazvao sumnju u  dobronamjernost. Osim toga, aktuelna politička garnitura u ovoj partiji nema kapaciteta za realizaciju takvog plana. Potezi koji su povućeni od perioda preuzimanja vlasti do danas izazivaju sumnju i skepticizam, da će se sve završiti po narodnoj: “Sjaši Kurta da uzjaši Murta”.

Politički je diskutabilan način valorizacije učinkovitosti javnih preduzeća i ustanova za 2012. godinu. Evidentno je da JKP “Gradska Groblja”  jesu u problemu, ali ne prihvatanje izvještaja JKP “Visočica”, Veterinarske stanice, Doma zdravlja i KSC “Mladost” nemaju opravdanja. “Visočicu” Načelnica nahvali i izrazi svakovrsni respekt za rezultate rada, a odmah iza nje vijećnik SDA kaže kako “Klub vijećnika SDA neće podržati  izvještaj JKP Visočica”!!!
Neće podržati, jer nedostaje revizorski nalaz za koji je odgovorna osoba iz Općine Visoko – od Općinskog vijeća imenovana osoba u svojstvu  Skupštine preduzeća.
Principijelnost SDA vijećnika upitnom postaje već na narednoj informaciji – RTV Visoko. Isti nedostatak ima i to preduzeće, ali izvještaj se  usvaja.
Istine radi, a vjerovatno moguće, da visočka SDA ima preciznije informacije o svim preduzećima, te da potezi koje povlaći imaju svoju  opravdanost. SDA je politički kontinuitet ove općine od prvih višestranačkih izbora u BiH, i velika većina uposlenika i lokalnoj vlasti,  preduzećima i ustanovama su, možda lojalniji ovoj političkoj partiji nego drugima. Tako da ne sumnjamo da “informacije” s kojima raspolaže  OO SDA Visoko jesu utemeljene na činjenicama.

Nekoliko navedenih primjera u javnosti je izazvalo sumnju u političku principijelnost visočke SDA. S malo političke diplomatije sve namjere su  mogli realizirati bez izazivanja sumnje u dobronamjernost.
Ovako, javnost stiće dojama da su se obarale informacije onih preduzeća i ustanova u kojima se želi pozicionirat vlastiti kadar. Odnosno, da  sva ujdurma ima smisla ako se kalkulira s potencijalnim turskim investicijama u pobratimsko Visoko.

Reforma javnog sektora s proširenjima djelatnosti pojedinima i formiranjem novih javnih preduzeća, na prvo isčitavanje sumnjiva je koliko i  Semirova tvrdnja o visočkim piramidama.
Dozvoliti da se privatizira Veterinarska stanica, na jednok strani, a spašavati RTV Visoko, na drugoj, a da se ne spominje privatizacija, ima krajnje nelogičan rezon. Zakonska regulativa ne ostavlja mogućnost javnog servisa na lokalnom nivou.
Dok se KSC “Mladost” raspada po sastavnim elementima, proširivati mu djelatnost na način kako je to Zenica uradila ima smisla koliko i  zahtjev visočkoj SDA da od Visokog napravi sredinu kakvom su im partijske kolege napravile od Zenice, Tešnja ili Gradačca.

Helem nejse, izlišno je analitički sagledavati političko stanje stvari, ako znamo da se ovdje sve podređuje mišljenju nekolicine pojedinaca, koji  se smatraju kompetentnim i odgovornim za SVE, te da su građani samo statističke znamenke koje se kalkuliraju u numeričkim ili procentualnim  pokazateljima.

Na kraju da budemo jasni i precizni! Reforma javnog sektora u Visokom je i nužna i poželjna. U kom pravcu će se dovijati, vrijeme pred nama će pokazati. Ako bude DOBRA svi ćemo se busati u prsa kako smo je podržavali, u suprotnim svi ćemo se busati u prsa kako smo “na vrijeme” ukazivali na njene nedostatke.

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close