55 posto djece u BiH podvrgnuto nekom obliku nasilnog disciplinovanja

MICS je pokazao veliku nejednakost između Roma i ostatka stanovništva, kao i između stanovništva u ruralnim i urbanim područjima, siromašnih i bogatih domaćinstava, muškaraca i žena, a Bauer smatra da je potrebno je prevazići ove nejednakosti kroz adekvatno usmjeravanje politika i programa s ciljem prekida začaranog kruga socijalne isključenosti.

(Agencije)

UNICEF Bosne i Hercegovine u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Agencijom za statistiku BiH proveo je “Istraživanja višestrukih pokazatelja – MICS” u kojem su prikupljeni brojni podaci koji se tiču djece u BiH.

Istraživanje je provedeno u cijeloj zemlji pri čemu je obuhvaćeno više od 7.500 domaćinstava s ciljem prikupljanja podataka o ključnim pokazateljima, između ostalog u oblasti zdravlja, prehrane, obrazovanja, pismenosti, disciplinovanja djece, nasilja u porodici, HIV/AIDS-a, pristupa sredstvima informisanja itd.

Podaci su podijeljeni po spolu, starosnoj dobi, imovinskom stanju, urbanom odnosno ruralnom području i nivou obrazovanja, što su bitni faktori za utvrđivanje nejednakopravnosti i bolje usmjeravanje aktivnosti. Po prvi put je MICS uključio i posebnu komponentu u okviru koje su prikupljani reprezentativni podaci o romskim domaćinstvima.

Istraživanje pokazuje izvjesni napredak s nekim vrlo pozitivnim pokazateljima kao što je visoka stopa pristupa trudnica prenatalnoj zaštiti (87 posto), kao i gotovo svi porođaji obavljeni u javnim zdravstvenim ustanovama te pristup poboljšanim izvorima pitke vode.

U komentaru predstavnice UNICEF-a u BiH Florence Bauer o istraživanju koji Agencija FENA ekskluzivno donosi navodi se da je imunizacija ključna za zaštitu djece od bolesti koje se mogu spriječiti vakcinacijom, a koje još uvijek uzrokuju više od dva miliona smrtnih slučajeva u svijetu svake godine, a MICS pokazuje da je obuhvat imunizacijom porastao s 61 posto od istraživanja koje je rađeno 2006. godine na 68 posto.

“To predstavlja napredak, ali je i dalje ispod 90 posto koliko preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija. U romskoj populaciji obuhvat drastično pada na tek četiri posto, zbog čega je većina romske djece izložena riziku od teških bolesti koje se mogu spriječiti vakcinacijom” – smatra Bauer.

Ovi podaci pokazuju da je podizanje svijesti o važnosti imunizacije posebno među romskom populacijom od ključne važnosti, kao i olakšavanje njihovog pristupa imunizaciji, primjerice putem patronažnih posjeta.

Kako bi se poboljšala spremnost djece za osnovnu školu, potrebno im je omogućiti pristup programima odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu, odnosno predškolskom obrazovanju. MICS pokazuje da se stopa pohađanja programa obrazovanja u ranom djetinjstvu udvostručila u odnosu na 2006. godinu, zabilježivši porast sa šest na 13 posto.

“To ukazuje na napredak, ali su brojke i dalje daleko ispod prosjeka susjednih zemalja (44 posto u Srbiji na primjer). Također postoji očigledna nejednakost između domaćinstava različitog imovinskog stanja, jer uglavnom samo djeca iz najbogatijih domaćinstava imaju pristup predškolskom obrazovanju (31 posto u najbogatijem sloju stanovništva), dok djeca iz najsiromašnijih domaćinstava gotovo i nemaju pristupa ovom vidu obrazovanja (dva posto u najsiromašnijem sloju stanovništva” – istie Bauer.

Ona dodaje da postoji aktuelna politička volja za širenje ovih usluga te je od ključne važnosti da se ulože napori kako bi se osiguralo da sva djeca imaju pristup barem jednoj godini obrazovanja u ranom djetinjstvu kako zakon i predviđa.

Djeca moraju biti zaštićena od svakog oblika zloupotrebe, iskorištavanja ili nasilja. To podrazumijeva metode koje roditelji primjenjuju za disciplinovanje svoje djece koje ne bi trebale uključivati nikakav oblik psihičkog ili fizičkog kažnjavanja. MICS pokazuje da je više od polovine djece (55 posto) bilo podvrgnuto nekom obliku nasilnog disciplinovanja u toku mjesec dana prije istraživanja, pri čemu je njih 40 posto bilo podvrgnuto fizičkom kažnjavanju.

Istraživanje takođe ukazuje na češću primjenu teških nasilnih metoda u domaćinstvima s niskim nivoom obrazovanja i/ili domaćinstvima u najsiromašnijem sloju stanovništva zbog čega postoji potreba za nastavkom aktivnosti na podizanju javne svijesti o sprečavanju nasilja nad djecom i ženama, jer, kako kaže Bauer, djeca se mogu odgajati bez primjene bilo kakve nasilne metode kao što je udaranje ili protresanje koje onemogućuje njihov puni razvoj.

Kada je u pitanju prehrana djece, MICS takođe ukazuje na zabrinjavajuće činjenice, kaže Bauer, na koje društvo možda ne obraća pažnju. Dojenje štiti djecu od infekcija, pruža idealan izvor hranjivih tvari, ekonomično je i sigurno. Međutim, previše majki prerano prestaje dojiti, a samo dvoje od desetero djece je isključivo dojeno do dobi od šest mjeseci.

Pored toga, jedno od šestero djece u BiH je preuhranjeno, a udio preuhranjene djece raste proporcionalno s nivoom obrazovanja majke i imovinskim stanjem porodice.

“Postoje djelotvorne mjere za efikasno sprečavanje prijenosa HIV-a s majke na bebu, ali majka mora znati da li je zaražena HIV-om. Stoga je zabrinjavajuće da je za samo 6 posto trudnica testiranje na HIV ponuđeno i obavljeno, a njegovi rezultati saopćeni. Pristup testiranju trebao bi činiti dio prenatalne zaštite svih žena” – smatra Bauer.

Po prvi put MICS je također obuhvatio i veliki i reprezentativni uzorak romskih domaćinstava, čime je nažalost potvrđeno da je položaj Roma po gotovo svim pokazateljima znatno gori od položaja ostalog stanovništva.

“Zamislimo život novorođenog romskog djeteta. Mogućnost da će ono umrijeti prije prvog rođendana (dojenačka smrtnost) je tri puta veća u odnosu na neko drugo dijete. Romsko dijete će biti 17 puta manje zaštićeno od bolesti koje se mogu spriječiti vakcinacijom. Kada poraste, mogućnost da će pohađati predškolsku ustanovu ili drugi program obrazovanja u ranom djetinjstvu je gotovo ravna nuli “- neki su od podataka istraživanja na koje ukazuje Bauer.

Takođe, šanse da će pohađati osnovnu školu su veće, ali još uvijek na nedovoljnih 69 posto. Jedno od troje romske djece školske dobi još uvijek ne pohađaju osnovno obrazovanje. Mogućnosti da će pohađati srednju školu su još manje, jer samo jedno od četvero romske djece ima pristup ovom obliku obrazovanja.

“Ako se radi o djevojčici, vjerovatnoća da će prekinuti školovanje je još veća. Pored toga, jedna od tri djevojčice će roditi prije nego što napuni 18 godina, što je rizik i za njeno zdravlje i za zdravlje bebe, a umanjuje i njene mogućnosti da nastavi školovanje. Nasilje u porodici će biti dodatni problem, jer gotovo polovina Romkinja smatra da muž ili partner ima pravo da udari ili pretuče svoju ženu/partnericu” – naglašava Bauer.

MICS je pokazao veliku nejednakost između Roma i ostatka stanovništva, kao i između stanovništva u ruralnim i urbanim područjima, siromašnih i bogatih domaćinstava, muškaraca i žena, a Bauer smatra da je potrebno je prevazići ove nejednakosti kroz adekvatno usmjeravanje politika i programa s ciljem prekida začaranog kruga socijalne isključenosti.

“Isto tako, politike i programi trebaju obratiti posebnu pažnju na potrebe djece s poteškoćama. Prema podacima Transmonee iz 2009. godine 67 posto djece u institucionalnom smještaju čine djeca s poteškoćama. To je alarmantan trend koji su nadležni organi spremni preokrenuti u narednih nekoliko godina “- kazala je predstavnica UNICEF-a u BiH.

Na kraju je podcrtala da će UNICEF i dalje podržavati partnere u njihovim nastojanjima da iskoriste MICS za unapređenje javnih politika, programa i budžeta s ciljem poboljšanja stanja djece i porodica u Bosni i Hercegovini, s fokusom na najugroženijim grupama.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close