49. sjednica upravnog odbora Agencije za privatizaciju u F BiH

Upravni odbor usvojio je Izvještaj o aktivnostima APF za decembar 2013. godine. U izvještajnom periodu, između ostalih aktivnosti, APF je potpisala pet kupoprodajnih ugovora za prodaju imovine u maloj privatizaciji i objavila tri javna poziva za prodaju tehničko-tehnoloških cjelina u vlasništvu KTK Visoko. Nastavljeni su planom utvrđeni poslovi kontrole izvršenja ugovorenih obaveza, poslovi zastupanja pred domaćim i stranim sudovima a ubrzano se pripremaju dokumenti za objavu javnog poziva za prodaju hotela Đuro Salaj u Gradcu. Prikupljena je dokumentacija za predmete iz pasivnog podbilansa Ip Krivaje, Agrokomerca iz Velike Kladuše i Hepoka Mostar koji se nalaze u Crnoj Gori.

Upravni odbor je informiran o odluci Vlade FBiH koja je, na sjednici od 9.1.2014. godine, dala saglasnost na Program rada Agencije za privatizaciju u FBiH sa Planom privatizacije za 2014. godinu. Naime, Vlada Federacije BiH dala je saglasnost za privatizaciju 11 preduzeća: Remontni zavod Travnik, Hidrogradnja Sarajevo, Šipad export-import Sarajevo, Fabrika duhana Mostar, Energopetrol Sarajevo, Unis-udružena metalna industrija Sarajevo, KTK Visoko, Željezara Zenica, Agrokomerc Velika Kladuša, Konfekcija Borac Travnik i Unis Pretis Vogošća. Upravni odbor izrazio je ozbiljne rezerve prema ovoj listi preduzeća za privatizaciju i mogućnosti ostvarivanja finansijskog plana Agencije koji je Vlada FBiH također usvojila.

www.magazinplus.eu – Agencija za privatizaciju F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close