45. sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, s ciljem usklađivanja postojećih zakonskih rješenja s međunarodnim standardima.

Izmjenama i dopunama Zakona, koji će Ministarstvo pravde dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po žurnoj proceduri, osniva se Komisija za odlučivanje o sukobu interesa koje će se sastojati od devet članova.

Komisiju će činiti po tri člana Predstavničko i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH te direktor i zamjenici direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH. Predsjedavajući i najmanje jedna trećina članova Komisije iz svakog od domova bit će iz oozicionih stranaka.

Utvrđivanje sukoba interesa sa Centralne izborne komisije BiH prenosi se u nadležnost novoosnovane komisije, prateći tako rješenja zemalja iz okruženja.

Prema izmjenama ovog zakona, sankcije u vezi sa  sukobom interesa su obustava isplate dijela neto mjesečne plaće, koja može iznositi i do 50 posto neto plaće, prijedlog za razrješenje dužnosti i poziv na davanje ostavke.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH dio je paketa zakona koji su usuglasili SDP BiH i SNSD, a koji su podržale ostale stranke vladajuće koalicije.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Međunarodnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o euroatlantskom partnerstvu, koji će Ministarstvo vanjskih poslova dostaviti Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar dr. Zlatko Lagumdžija.

Zaključivanjem ovog sporazuma definirat će se konkretni oblici suradnje u oblasti europskih integracija, uključujući pomoć Republike Hrvatske koja će nadležnim tijelima u BiH staviti na raspolaganje specifična znanja, iskustva i ekspertize iz pregovaračkog procesa s EU.

Dvije države pripremit će infrastrukturne i projekte prekogranične suradnje koji bi se mogli kandidirati za financijska sredstva fondova EU.

Za provođenje ovog sporazuma osnovat će se zajednička komisija sastavljeno od predstavnika BiH i Republike Hrvatske.

Prema ovom sporazumu, Republika Hrvatska zainteresirana je za osnivanje centra za euroatlantske strategije sa sjedištem u Mostaru i mogućnost djelovanja u više središta BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o formiranju Radne grupe za izradu studije „Gašenje šumskih požara u Bosni i Hercegovini“.

Radna grupa će u idućih 60 dana izraditi studiju iz koje će proisteći prijedlozi i mjere za efikasnije djelovanje u oblasti zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini.

Za koordinatora 15-člane radne grupe imenovan je mr. Samir Agić iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je pojedinačne odluke, i to: o kriterijima za sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu; za sufinansiranje projekata u oblasti međunarodne kulturne suradnje za 2013. godinu; za sufinansiranje projekata u oblasti potpore tehničkoj kulturi i inovatorstvu za 2013. godinu; te za dodjelu sredstava iz granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU FP 7“ za 2013. godinu.

Odlukom o kriterijima za sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.220.000,00 KM, koja će biti dodjeljivana za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture putem javnog natječaja i u skladu s kriterijima definiranim ovom odlukom. Pravo na podnošenje projekata imat će institucije kulture u BiH koje djeluju neprofitno.

Za sufinansiranje projekata u oblasti međunarodne kulturne suradnje za 2013. godinu planirano je 480.000,00 KM, a na javni konkurs mogu se prijaviti projekti čija je ukupna vrijednost minimalno 2.000,00 KM, a maksimalna 50.000,00 KM, s tim da se u proračunu projekta jasno navede iznos sredstava za sufinansiranje koja se traže od Ministarstva civilnih poslova.

Sredstva od 130.000,00 KM u budžetu Ministarstva civilnih poslova bit će dodjeljivana putem javnog  konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti inovatorstva i tehničke kulture u skladu s kriterijima definiranim Odlukom za sufinansiranje projekata u oblasti „Potpore tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ za 2013. godinu.

Ukupno 500.000,00 KM predviđeno je za grant „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU FP 7“ za 2013. godinu, od čega je 450.000,00 KM namijenjeno za projekte kandidirane putem javnog konkursa, a 50.000,00 KM odobrava se Ministarstvu civilnih poslova za aktivnosti na pripremi za sudjelovanje u novom programu Europske unije za nauku i istraživanje HORIZONT i sudjelovanje predstavnika BiH u radu tijela Europske unije za nauku i istraživanje.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2012. godini, u kojoj se navodi da je registrirano smanjenje ukupnog broja počinjenih kaznenih djela na nivou BiH za 1,68 posto u odnosu na 2011. godinu.

U informaciji Ministarstva sigurnosti navodi se da je broj ulazaka i izlazaka osoba iz zemalja visokog migracijskog rizika povećan za 39,19 posto u odnosu na prethodnu godinu te da je u istom razdoblju došlo do pada broja krivičnih djela prekograničnog kriminala za 14,85 posto.

Broj krivičnih djela u vezi s drogama je u porastu za 10,3 posto u odnosu na prethodnu godinu, a u 2012. godini registrirano je 20 krivičnih djela u vezi s trgovinom ljudima što predstavlja povećanje za 25 posto u odnosu na 2011. godinu.

U oblasti općeg kriminala zabilježeno je smanjenje broja izvršenih krivičnih djela za 3,4 posto. Najbrojnija su i dalje krivična djela protiv imovine, ali je u prošloj godini zabilježen njihov pad od 6,25 posto.

Uz povećanje broja krađe motornih vozila za 14,18 posto, u 2012. godini registrirano je i povećanje broja krivičnih djela izazivanja opće opasnosti za 12,85 posto u odnosu na 2011. godinu.

U prošloj godini smanjeno je kršenje javnog reda i mira i to za 7,69 posto, a  značajno je smanjen i broj tzv. zločina iz mržnje, odnosno nacionalne i vjerske netrpeljivosti prema osobama i objektima za 66,6 posto u odnosu na godinu ranije.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Migracijski profil Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, čime Bosna i Hercegovina ispunjava redovitu obvezu u procesu liberalizacije viznog režima u vezi s redovitim ažuriranjem Migracijskog profila.

Migracijski profil BiH za 2012. godinu osigurat će Vijeću ministara BiH uvid u ključne trendove u oblasti migracija, a Ministarstvu sigurnosti mogućnost izrade kvalitetnih politika i usvajanja kvalitetnih propisa.

U Migracijskom profilu navodi se da je Granična policija odbila 2.998 ulazaka u BiH, dok je broj otkrivenih nezakonitih prelazaka državne granice iznosio 389.

Strancima je odobreno 8.838 privremenih boravaka te 401 stalni boravak, a broj otkazanih bezviznih ili privremenih boravaka u 2012. iznosio je 947 i povećan je za 160 posto u odnosu na 2011. godinu.

U 2012. godini izdana su 562 rješenja o protjerivanju, što je povećanje za 82 posto u odnosu na godinu ranije, a 453 stranca su stavljena pod nadzor ili 108 posto više u odnosu na 2011. godinu, dok je prisilno udaljeno 14 stranaca za razliku od prethodne godine kada je udaljeno osam osoba.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Godišnje izvješće Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o realizaciji vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme, proizvoda dvojne i posebne namjene za 2011. godinu i Izvješće o izdanim ispravama za vanjskotrgovinski promet oružja i vojne opreme, te robe dvojne i posebne namjene za 2012. godinu.

Ukupna vrijednost vanjskotrgovinskog prometa prema izdanim ispravama za izvoz, uvoz i privremeni izvoz i uvoz oružja, vojne opreme i roba dvojne i posebne namjene, a na osnovi profaktura koje su dostavljene uz zahtjeve za izdavanje dozvola, u 2011. godini iznosila je 119.664.045,00 eura, a u 2012. godini 136.857.188,00 eura.

U 2011. godini izdano je ukupno 698 isprava, a u 2012. ukupno 706 isprava za izvoz, uvoz i privremeni izvoz i uvoz oružja, vojne opreme i roba dvojne i posebne namjene.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostavit će ova izvješća Parlamentarnoj skupštini BiH.

Vijeće ministara BiH usvojilo je  Informaciju Direkcije za europske integracije o održavanju petog sastanka Privremenog pododbora za ekonomska i financijska pitanja i statistiku, zakazanog za 19.  aprila 2013. godine u Bruxellesu.

Vijeće ministara BiH dalo je suglasnost na predloženi dnevni red i sastav delegacije Bosne i Hercegovine te usvojilo Dokument za diskusiju za peti sastanak Privremenog pododbora za ekonomska i financijska pitanja i statistiku, kojeg su se dužni  pridržavati
predstavnici institucija tijekom svog izlaganja.

Predstavnici bh. institucija i Europske komisije na ovom sastanku će razgovarati o ekonomskim i fiskalnim  planovima u BiH, monetarnim pitanjima, napretku prema funkcionalnoj tržišnoj ekonomiji, javnoj internoj financijska kontroli, vanjskoj reviziji i statistici.

avaz

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close