44 općine sa 1,7 miliona ljudi pogođeno poplavama i klizištima

Izvještaji Civilne zaštite FBiH i RS obuhvatili su 44 općine u BiH i Brčko Distrikt ili 1. 674. 779 osoba koje su pogođene poplavama i klizištima i u kojima se velike posljedice, piše bh. novinska agencija Patria.

Naime, u izvještajima entitetskih civilnih zaštita navodi se da je većina općina pogođena poplavama, a nakon povlačenja vode ostala je opasnost od pokrenutih klizišta, dok je u nekima zabilježen veliki broj klizišta, ali ne i poplava. Takav primjer je Općina Tuzla na kojoj je registrirano nekoliko stotina klizišta. Prema preliminarnim podacima Popisa iz 2013. godine broj ljudi koji živi u ovoj općini je 120.441.

S druge strane postoje općine koje su pretrpjele stravičnu poplavu kao što su Maglaj, Zavidovići, Lukavac, Olovo, Orašje, Odžak, Domaljevac-Šamac, Visoko, Žepče i Živinice, a potom su počela prijetiti klizišta. Broj ljudi u ovih deset općina je 263.433. Teška situacija sa klizištima je u Općini Vogošća u naselju Svrake gdje je srušeno osam kuća, pomoćni objekti, automobili, te je pitanje da li će se više ikada ljudi moći vratiti na to područje. Inače, broj ljudi u ovoj općini je 27.816.

Situacija je zabrinjavajuća i u općinama Sapna, Doboj- Istok, Doboj-Jug koje broje 27.411 ljudi. Što sa Općinom Tuzla čini ukupni broj od 411.285 u FBiH koji je ugrožen od poplava i klizišta, piše Patria.

U RS općine Šamac, Doboj, Vlasenica, Prijedor, Šekovići, Modriča, Donji Žabar, Bijeljina, Bratunac, Čelinac bile su pod vodenom bujicom, a aktivirala su se i klizišta. Broj ljudi iz ovih deset općina je 386.621.

Prema Popisu broj ljudi u Distriktu Brčko koji je uz samu rijeku Savu je 93.028. Ova analiza  obuhvatila je one općine u kojima je zabilježena najveća šteta i opasnost od klizišta, ali podaci u svakom slučaju nisu konačno dok se o tome ne izjasne nadležne institucije i ne naprave procjene šteta. Iako slobodne procjene govore da se može govoriti o milijardama maraka štete, piše NAP.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close