43. hitna sjednica: Utvrđen Prijedlog zakona o pravima povratnika u RS i Brčko Distrikt

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj 43. hitnoj i telefonski održanoj sjednici utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine. Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak za ostvarivanje i korištenje prava stečenih na osnovu federalnih zakona i drugih propisa povratnika u Republiku Srpsku (RS) i Brčko Distrikt BiH (BDBiH), iz oblasti socijalne i zaštite porodice sa djecom, branilačko-invalidske i zdravstvene zaštite, te prava iz oblasti poreza na dohodak.

Federalna vlada je tekst Zakona utvrdila na 90. sjednici od 4.12.2013. godine, a jučer je ponovo razmatrala i uvažila zahtjev Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica da u parlamantarnu proceduru uputi po hitnom, umjesto po dosadašnjem skraćenom.

Ovaj zakon povratnikom smatra osobu koja je ostvarila ili će ostvariti pravo na povratak iz Federacije BiH (FBiH) u RS i BDiH, uz obaveznu prijavu mjesta prebivališta u mjestu povratka, bez ograničenja u pogledu datuma prijave prebivališta u mjestu prijeratnog prebivališta.

Prava iz ovog zakona mogu ostvariti osobe koje su se dobrovoljno vratile i prijavila prebivalište u mjesto prijeratnog prebivališta (koje su imale do 30.4.1991. godine) u RS ili BDBiH i koja su imala prebivalište ili boravište u FBiH, po osnovu statusa raseljene osobe. Ove osobe zadržavaju korištenje stečenih prava i ostvaruju prava u skladu sa ovim zakonom ukoliko su prije stupanja na snagu ovog zakona imala boravište odnosno prebivalište u FBiH, pod uslovom da ta prava ne ostvaruju po propisima RS ili BDBiH.

Utvrđena prava povratnika će, kako je obrazloženo, doprinijeti očuvanju dostojanstva žrtava, pospješiti opstanak bošnjačke i hrvatske zajednice na prostorima entiteta Republika Srpska, a posebno u mjestima gdje su prije rata bili većinsko stanovništvo.

Inače, Vlada FBiH se na donošenje novog zakona odlučila imajući u vidu zaključke sa svoje 27. sjednice od 01.12.2011. godine, 2. tematske sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, održane 27.02.2012. godine, kao i zahtjeve nevladinog sektora čiji su predmet rada povratnička populacija, raseljene osobe i izbjeglice. Opća je ocjena da se Zakonom doprinosi (re)integraciji na nekoliko nivoa (na nivou pojedinca, domaćinstva, zajednice i društva).

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close