-TopSLIDEM plusOglasiVisoko

4. sjednica Gradskog vijeća Visoko 25.02.2021.

4. sjednica Gradskog vijeća Visoko će se održati 25.02.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 14:00 sati, u Kulturnom centru Altindag

Materijal možete preuzeti na sljedećem linku:
https://www.dropbox.com/sh/p21l6ebk3vegvxr/AAAy45Qmd6PfC9U6Xal7cc74a?dl=0

                                                               D N E V N I    R ED

       1.   Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Visoko

       2.   Prijedlog  budžeta  Grada  Visoko za 2021.godinu

         IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

3.   Prijedlog  odluke o izvršenju budžeta  Grada Visoko za 2021.godinu

         IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

        4.   Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko  za  

              2021.godinu.

        IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika

5.   Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2021godinu

         IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika

6.   Prijedlog programa utroška sredstava tekućeg održavanja na području Grada Visoko  

      za 2021. godinu

       IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika

7.   Prijedlog programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog  

      kantona na području Grada Visoko za 2021. godinu

        IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika

  8.   Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama

        Grada Visoko za mandatni period 2021-2025 godina

         IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnika

 9.    Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje izbora za članove savjeta u   

        mjesnim zajednicama Grada Visoko za mandatni period 2021-2025 godina

        IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnika

    10.    Prijedlog odluke o stavljanju van snage Urbanističkog projekta  „Dahirovac”

            IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

    11.   Prijedlog odluke o stavljanju van snage Regulacionog  plana    „Čekrekčije”               

            IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

    12.   Prijedlog odluke o stavljanju van snage Urbanističkog  projekta  Sportsko-

             rekracionog  centra „Luka” Visoko

            IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

  13.   Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnih    prostora na  kojima   pravo

            raspolaganja ima Grad Visoko

  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

    14.  Prijedlozi akata iz imovinsko- pravne oblasti:

    14.1. Prijedlog odluke  o prodaji nekretnine  k.č. 88/3  KO Gračanica,

    14.2. Prijedlog odluke o prestanku statusa dobro u općoj upotrebi  k.č. 88/3  KO

              Gračanica

    14.3. Prijedlog odluke  o zamjeni nekretnina  k.č. 1747/4 i k.č.1746/4 KO Mokronoge

    14.4. Prijedlog odluke  o uspostavi prava služnosti na  nekretnini  k.č. 411 KO

             Čekrčići

    14.5. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponudu za prodaju nekretnina k.č.  78/3

              i     k.č. 80 KO Grajani,

    14.6. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponudu za prodaju nekretnine k.č. 4032

              KO Visoko

    14.7. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za izgradnju  pješačke staze na   

             lokalitetu „Vema” na dijelu nekretnine k.č.1701/1 KO Visoko

            IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

   15.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o održavanju i

           korištenju zemljišta u vlasništvu Grada Visoko

           IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef Odsjeka za privredu

   16.   Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti

           nekretnina

      IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko                                        

    17.  Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i  bezbjednosti saobraćaja na

       području Grada Visoko u 2020. godini

       IZVJESTILAC: Elvedin Fišek, komandir Policijske stanice Visoko

    18.  Vijećnička pitanja i inicijative

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close