39. sjednice Upravnog odbora AP FBiH

Saopćenje sa sjednice:

Upravni odbor APF-a usvojio je Izvještaj o aktivnostima APF za mart 2013. godine. U izvještajnom periodu, između ostalog,

objavljen je Javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju „Zidane hale iza Kasine I“ vlasništvo Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica, kao i Obavijest o prodaji državnog kapitala preduzeća „UNIS – udružena metalna industrija“ d.d. Sarajevo putem berze.

Održano je niz dogovora i sastanaka, među kojima  sa predstavnicima preduzeća Energopetrol d.d. Sarajevo u cilju pripreme dokumentacije za prodaju benzinske stanice Busovača, zatim je sa predstavnicima  Agrokomerca d.d. Velika Kladuša i Energoinvesta d.d. razmatrana inicijativa o prodaji imovine u maloj privatizaciji…

Upravni odbor APF-a donio je Uputstvo o vođenju i ažuriranju Centralnog registra stvari, prava i obaveza iz pasivnog podbilansa, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama zaposlenika APF u FBiH te prihvatio Informaciju o odluci Ustavnog suda u Crnoj Gori i dao saglasnost APF-u da ne podnosi Aplikaciju Evropskom sudu za ljudska prava zbog male vrijednosti spora. UO je donio Zaključak o produženju roka za pregovore sa ponuđačem Konzorcij RTC.

Dnevni red 39. sjednice

1. Zapisnik sa 38. sjednice Upravnog odbora APF;

2. Izvještaj o aktivnostima APF za mart 2013. godine;

3. Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama zaposlenika APF;

4. Odluka o visini osnovice za plaću;

5. Uputstvo o vođenju i ažuriranju Centralnog registra stvari, prava i obaveza iz

pasivnog podbilansa;

6. Tekuća pitanja.

6.1 Informacija o odluci Ustavnog suda u Crnoj Gori

6.2 Donošenje zaključka o produženju roka za pregovore sa ponuđačem

Konzorcij RTC za predmet prodaje udjela UNIS dd Sarajevo u privrednom

društvu UTL doo Vogošća

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close